Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Openbaar onderzoek twee windmolens te Bassenge, bezwaar vanuit Riemst

SA ASPIRAVI plant in Bassenge de bouw van een elektriciteitscabine en twee windmolens. De windmolens hebben elk een nominaal vermogen van tussen 3,46 en 3,6 MW. Ze zijn maximaal 175 meter hoog en hebben een rotordiameter van 126 à 132 meter. Gemeente Riemst diende een bezwaar in.

SA ASPIRAVI plant in Bassenge de bouw van een elektriciteitscabine en twee windmolens. Raadpleeg de powerpoint van aanvrager Aspiravi (toelichting project vanaf pagina 38).

De windmolens hebben elk een nominaal vermogen van tussen 3,46 en 3,6 MW. Ze zijn maximaal 175 meter hoog en hebben een rotordiameter van 126 à 132 meter. De windmolens zijn gelegen ten oosten van de autosnelweg A13/E313, vlak tegen de gemeentegrens. Het betreft de kadastrale percelen gelegen te 4690 Bassenge, 2e divisie, sectie A, nr. 114 en 119A en 3e divisie, sectie C, nr. 500G.

Raadplegen dossier en reageren

Het dossier van de vergunningsaanvraag, inclusief het milieueffectonderzoek, kan geraadpleegd worden in de gemeenten Bassenge, Visé, Oupeye, Ans, Juprelle, Liège.

Bassenge:
o Elke werkdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en zaterdag van 10.00 uur – 12.00 uur
o Enkel op telefonische afspraak 24 uur vooraf 
o Contactpersoon: Lara Henket 04 273 78 76
Raadpleeg de overige info, adressen en data 

Opmerkingen kunnen schriftelijk alsook mondeling bezorgd worden aan de gemeentelijke administraties hierboven vermeld. Dit binnen de termijn van het openbaar onderzoek, dus t.e.m. 19 oktober, 11u. Raadpleeg bassenge.be voor meer informatie hierover. 
 

Start openbaar onderzoekAfsluiting openbaar onderzoek  Schriftelijke reacties kan je richten aan:
18 september 2020Gemeentelijke administratie
Rue du Frêne 38 4690 Boirs op
19 oktober 2020 om 11.00 u

Collège communale de Bassenge
Rue Royal 4
4690 Bassenge 

Meer informatie

o De aanvrager: Aspiravi, Xavier Houdry, - tel. 056 70 27 36 – Vaarnewijkstraat 17, 8530 Harelbeke
o De technische ambtenaar: Mevr. Marianne Petitjean, tel. 04 224 57 57 – SPW Liège, GG04, Rue Montagne Sainte-Walburge 2, 4000 Liège
o De afgevaardige ambtenaar: dhr Dhr. Olivier Lejeune – tel. 04 224 54 53  - SPW Liège, DG04, Rue Montagne Sainte-Walburge, 2 4000 Liège

Actie gemeente Riemst

De gemeente Riemst informeerde de inwoners van Millen en Elst over dit openbaar onderzoek via een inwonerbrief. Ook werd er een bezwaar ingediend vanuit de gemeente.

Kernpunten in het Riemstse bezwaar tegen de windmolens : 

  • Dit project van twee windmolens mag niet als een losstaand project gezien worden. In een straal van 5 km zijn er een 40-tal windmolens vergund, gepland of uitgevoerd. Door een kunstmatige opsplitsing in deelprojecten, laat de aanvraag uitschijnen dat er slechts sprake is van 2 windturbines met een minimale impact. Bij een beoordeling van het reële totaalproject wordt duidelijk dat de impact op de omgeving veel groter is. Ook de visuele impact in het landschap is niet te onderschatten.
     
  • De eventuele effecten van ondergrondse trillingen op de mergelgroeven in de omgevingen werden niet voldoende bestudeerd in het MER.
     
  • De aanvraag houdt geen rekening met de aanbeveling dat een windmolenpark uit minstens 5 windturbines bestaat. 

Uittreksel beslissing College van Burgemeester en Schepenen