PESTICIDEN HOREN NIET THUIS IN JOUW TUIN. WAT ZIJN DE ALTERNATIEVEN?

Sinds januari 2015 mogen openbare besturen geen pesticiden meer gebruiken. Ook particulieren mogen geen pesticiden gebruiken op minder dan 6 meter van een waterloop of in bermen langs openbare wegen. Pesticiden zijn immers slecht voor de gezondheid, het milieu, de natuur en daardoor ook voor onze voedselproductie. Als gemeentebestuur proberen we het groen in onze gemeente toch kwalitatief te onderhouden en gebruiken we milieuvriendelijke alternatieven.

Afbouwen van pesticiden

Door een juiste plantenkeuze te maken, kunnen pesticiden al overbodig worden. Ook alternatieve bestrijdingsmiddelen geven kwalitatieve resultaten. Onkruidbranden en het gebruik van biologisch afbreekbare en natuurlijke ‘insecticiden’ zijn bijvoorbeeld goede vervangers. Wist je dat je een bladluizenplaag in je tuin zelfs met een krachtige waterstraal tegen het lijf kan gaan?
Om onkruid te voorkomen kan je een mulchlaag aanleggen, bodembedekkers gebruiken of een moestuin aanplanten met vruchtwisseling. Ook een combinatie van teelten houdt ziekten en plagen tegen. Meer info en tips via www.zonderisgezonder.be.

Kies voor bio-bloembollen

Om de vroege wilde bijen en hommels van voedsel te voorzien promoten we de aanplant van bio-bloembollen.