Plateau Kanne-Caestert beschermd als archeologische site

Het plateau Kanne-Caestert spreekt tot de verbeelding van velen. In 2007-2011 werd er nieuw onderzoek verricht, wat resultaten met een grote wetenschappelijke waarde opleverde. Daarop werd het plateau beschermd als archeologische site.

Nieuwe inzichten

In de periode 2007-2011 werd onder auspiciën van de Vlaamse overheid en met medewerking van de gemeente Riemst en de voorloper van IOED Oost een nieuwe studie opgestart. Onvermijdelijk leverde nieuw onderzoek niet alleen tot nieuwe vragen, maar ook en vooral tot nieuwe inzichten.

Een eerste nieuw inzicht gaat over de datering van de hoogtenederzetting. Nieuwe dateringen plaatsen de versterking in de midden-ijzertijd tot in de Gallo-romeinse periode. Sporen van een Romeins verleden werden echter niet gevonden, ook niet van de aanwezigheid van grote legertroepen.

Een tweede inzicht betrof de grootte van de versterking. Eerder onderzoek liet de versterking ophouden ter hoogte van de kasteelhoeve en gaf aan dat het ca. 20 ha besloeg. Het nieuwe onderzoek toonde aan dat de versterking zich bijna tot aan de observant en het vroegere voetbalveld uitstrekte. Dit betekent dat de versterkte ruimte plots 40 ha. bedroeg. Dit maakt van Caestert de grootste hoogteversterking van Vlaanderen.

Een derde en laatste inzicht kwam er in de globale chronologie van de versterking: delen van de versterking bleken plots jonger te zijn dan eerst gedacht en moeten mogelijk met het kasteeldomein en met de belegeringen van Maastricht in verband worden gebracht.

Op naar de bescherming

Omdat de resultaten een grote wetenschappelijke waarde hebben én het feit dat het gracht- en walsysteem uit de ijzertijd uitermate goed bewaard is, zette het agentschap Onroerend Erfgoed in samenwerking met de gemeente Riemst en IOED Oost aan om een beschermingstraject uit te zetten. Op 22 september 2017 ondertekende bevoegd minister Bourgeois het beschermingsbesluit.

Interessant én uniek aan dit besluit is dat ook de onderliggende mergelgroeves mee zijn beschermd. Deze stammen niet uit de periode van de versterking, maar maken wel een onlosmakelijk deel uit van de historie van de plek. Het laat de gemeente Riemst ook toe om op een gedegen manier de mergelproblematiek ter plekke te counteren.