Politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst kent laagst aantal letselongevallen

In de monitor letselongevallen van de provincie Limburg telt de politiezone Bilzen-Hoeselt-Riemst het minst aantal letselongevallen per 10.000 inwoners (periode: 01/01/18 - 31/12/18). Onze politiezone is hiermee opnieuw de beste leerling van de klas. Onze gemeente scoort zeer goed. Vergeleken met andere Limburgse gemeentes, komt Riemst op de derde plaats wat betreft het minst aantal letselongevallen per 10.000 inwoners.