Vragen over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Resultaten asbestonderzoek brand Millen

Het onderzoek van de asbestfirma ‘Kiwa Oesterbaai’ wees uit dat er geen verspreiding van asbest geconstateerd werd buiten de brandlocatie. Er zijn dus geen gevolgen voor de omgeving of de omwonenden. De rookverspreiding was gisteren voornamelijk afkomstig van het smeulend hooi (met geurhinder). De zware rook tijdens het begin van de brand, werd veroorzaakt door brandende landbouwvoertuigen/banden.

De dakbedekking van de uitgebrande loods te Millen bleek asbest te bevatten. Dat staat in het rapport van de gespecialiseerde firma ‘Kiwa Oesterbaai ‘, die gisteren na de brand ter plaatse kwam voor onderzoek. De asbestfirma deed metingen van de precieze asbestconcentratie op diverse plekken rond het bedrijf. Het onderzoek heeft uitgewezen dat het een asbestbrand betreft van categorie 1. Dit betekent concreet dat er geen verspreiding van asbest geconstateerd werd buiten de brandlocatie. Er zijn dus geen gevolgen voor de omgeving  en de omwonenden. De ingestelde perimeter tot de Rukkelingenweg is voldoende groot.

Burgemeester Mark Vos: “De impact van asbest bleef beperkt tot op het privé terrein van de loods. De verantwoordelijkheid voor de sanering ligt daarom bij de eigenaar. Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf zal er voor instaan dat op een zorgvuldige manier wordt opgeruimd. De gemeentelijke milieudienst zal hierop toezien.”

De asbestfirma bevestigt dat de rookverspreiding gisteren voornamelijk afkomstig was van het smeulend hooi. Bij het begin van de brand zorgde de brandende landbouwvoertuigen, met vooral brandende banden, voor een zware rook. 

Expert asbestfirma: “ Aangezien de verspreiding van asbest beperkt is gebleven binnen de grenzen van de brandhaard / eigenaar is er geen risico op vezelverspreiding naar derden (overschrijding grenswaarden) en bijgevolg geen noodzaak aan het uitvoeren van bijkomende luchtmetingen. 
 
Aangezien het onderzoek uitwees dat er geen verspreiding van asbestvezels buiten de brandlocatie was, is het voor de buurtbewoners veilig om groeten of fruit uit eigen tuin te consumeren. Spoel (zoals altijd) grondig met water voor consumptie.