Riemst investeert 4,7 miljoen euro in 2018

Ook in 2018 timmeren we verder aan ons actieplan 2020, een financieel verantwoord investeringsplan waarin de inwoners centraal staan. De opening van de seniorenwoningen aan de Welzijnscampus, multifunctionele schoolinfrastructuur, klimaatneutrale initiatieven, fietsen in de grotten en een verdere uitbouw van ons stoepen- en pleinenplan. Dat zijn enkele investeringen die je in 2018 mag verwachten. 

Mark Vos, burgemeester: “Vorig jaar slaagden we er in om voor de tweede keer deze legislatuur de belastingen te verlagen. Concreet ging de personenbelasting van 8,5 naar 8 procent. In 2018 investeren we opnieuw 4,7 miljoen euro in de dienstverlening en leefbaarheid van de 13 kerkdorpen. Dit doen we op een sociaal verantwoorde manier, waarbij we een gezonde financiële balans bewaken.”

De exploitatie-uitgaven bedragen 17.2 miljoen euro, waarvan het grootste deel via belastingen wordt gefinancierd, maar ook door inkomsten uit het gemeentefonds.

Mark Vos, burgemeester: “We pleiten nog steeds voor een eerlijkere verdeling van het gemeentefonds. De 34 centrumsteden en 10 kustgemeenten worden hierin systematisch bevooroordeeld. De gehanteerde verdelingswijze is achterhaald en berust niet op actuele, objectieve maatstaven. Als Vlaanderen wilt dat wij een landelijke- en plattelandsgemeente blijven, waardoor we beperkt zijn in onze ruimtelijke planning, dan verwachten we hiervoor ook een vergoeding.”

Het totale budget van het gemeentefonds bedraagt ongeveer 2.4 miljard euro, waarvan Riemst 3.8 miljoen euro, of 232 euro per inwoner, krijgt. Ter vergelijking: steden als Gent, Antwerpen, Aalst of Hasselt ontvangen respectievelijk 1.257 euro, 1.233 euro, 420 euro en 426 euro per inwoner.

In maart 2018 vervolgen we de realisatie van onze Welzijnscampus. De seniorenwoningen van Woonzo worden aangevuld met een samentuin. Ook de site aan het Paenhuys wordt heringericht met veel groen en voldoende parkeergelegenheid, een investering van 150.000 euro.

Katja Onclin, schepen: “De combinatie van zorgverlening, dienstenaanbod, wonen, werken en ontspannen zal ervoor zorgen dat de welzijnscampus een levendige ontmoetingsplek wordt voor jong en oud. Het is een unieke site waar heel veel diensten worden samengebracht.”

Om de inwoners nog beter van dienst te zijn, komen er naast het digitale e-loket ook afhaalbakjes, waar documenten 24/24 afgehaald kunnen worden.

Marina Pauly, schepen van Communicatie: "We voorzien in 2018 ook een terugkoppeling van de resultaten van de omgevingsanalyse, de grote bevolkingsenquête die peilde naar de noden van onze inwoners. Momenteel worden deze resultaten verwerkt en binnenkort zal er in elke dorpskern een informatieavond georganiseerd worden. Bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd."

Ook op cultureel vlak blijven we niet op onze honger zitten. Marina Pauly, schepen van Cultuur: "Na de prachtige prestaties van onze muziekverenigingen op het WMC, trekken we in september 2018 met 500 muzikanten naar Oostende om op verschillende locaties op te treden. Daarnaast staan er in februari en maart opnieuw enkele klassieke aperitiefconcerten op het programma."

Verder staan er heel wat werken op het programma in het kader van het stoepen- en pleinenplan. De gemeente investeert 460.000 euro in de aanleg van veilige, toegankelijke stoepen en energiezuinige verlichting in deze straten. In 2018 komen de Klein Lafeltstraat tussen de Tramstraat en de Pastoor Winterstraat en tussen de Tramstraat en de Maastrichtersteenweg, de Bloemenstraat, de Kwartelstraat, de Pannestraat, de Bodemstraat en de Tramstraat aan bod. Daarnaast is het pleinenplan een investering in de verkeersveiligheid maar ook in de leefbaarheid van de dorpen, doordat er mooie ontmoetingsplekken gecreëerd worden.

Guy Kersten, schepen: “De pleinen in Vroenhoven, Zichen en Zussen worden heraangelegd. Ze worden voorzien van kwaliteitsvol straatmeubilair en moderne groenvoorzieningen. Het parkeren zal gestructureerd worden, de leesbaarheid in het verkeer verduidelijkt en er is veel aandacht voor voetgangers. Het plein in Vroenhoven is goed voor een investering van € 321.350 euro, dat in Zussen voor 383.092euro en dat in Zichen voor 276.280 euro. Ook de omgeving rond de kerk in Val-Meer wordt in 2018 vernieuwd door het aanleggen van een plein waar de vroegere pastorij wordt gesloopt, een investering van 115.000 euro. Tegen 2020 wordt er daarbovenop telkens 300.000 euro vrij gemaakt voor de pleinen in Kanne en Vlijtingen.”

In het kader van de verkeersveiligheid worden ook enkele straten heringericht en voorzien van een gescheiden rioleringsstelsel. In 2017 zijn we gestart met de werken aan de Elderenweg, in 2018 zijn het Avergat en de Smisstraat aan de beurt. Ook de derde fase van de doortocht Riemst-Centrum wordt opgestart met een herinrichting van de Tongersesteenweg. Er worden nieuwe waterleidingen aangelegd, een gescheiden riolering en een volledig nieuw wegdek met twee versmald ogende rijstroken en ruime fiets -en voetpaden. Ook wordt de nodige aandacht besteed aan voldoende parkeergelegenheid en groenvoorzieningen.

De werken aan de Kuilenzouw in Vroenhoven zijn dan weer goed voor een investering van 660.000 euro en moeten een grote bijdrage leveren in de strijd tegen de wateroverlast. De werken zijn vorige week gestart.

Mark Vos: “Verder wordt er 111.809 euro geïnvesteerd in de overkappingen op de kerkhoven, waarvan de werken in Zussen al gestart zijn. Ook worden de plannen opgestart voor een nieuwe begraafplaats in Riemst.”

De gemeente maakt 50.000 euro vrij voor een klimaatfonds, om inwoners aan te moedigen en te subsidiëren bij duurzame investeringen.

Mathieu Eycken, schepen: “Zelf geven we het goede voorbeeld door zonnepanelen te plaatsen op het gemeentehuis, een investering van 81.944 euro die een besparing van 30% op energiekosten zal opleveren. Er komt ook een subsidie om inwoners aan te sporen een asbestdeskundige aan te stellen en we maken een verhoogd budget vrij voor het groenonderhoud in de gemeente. Zo investeren we in totaal 500.500 euro in onkruidbestrijding op kerkhoven en het openbaar domein, aan het maaien van bermen, gazons en grazige vegetaties, aan het reinigen van stoepen van onbewoonde panden, aan het groenonderhoud in de wijken, aan snoeiwerken en het onderhoud van meer dan 3000 bomen.”

Ook de scholen kunnen via infrastructuurtoelages op de gemeente blijven rekenen.

Bert Cilissen, schepen: “Tot nu toe werd er al 70.652,72 euro uitgekeerd aan dergelijke toelages voor de schoolgebouwen in Vroenhoven en Heukelom. Ook voor 2018 staan er nieuwe projecten op het programma.”

Daarnaast wordt er 100.000 euro geïnvesteerd in digitale leermiddelen door de aankoop van tablets in alle kleuter- en lagere scholen. Daarbovenop wordt er 13.0880,83 euro geïnvesteerd in een veilige WIFI-verbinding in de gemeentelijke scholen. Ook zet de gemeente in op multifunctionele schoolinfrastructuur, door een ontwikkelingsvisie uit te werken op de schoolsite aan de Kloosterstraat in Vlijtingen. We vragen hiervoor extern advies aan, een investering van max. 50.000 euro.

Verder wordt  een geïntegreerde visie om het waardevol cultuurhistorisch erfgoed van de mergelgroeven te bewaren en tegelijk de veiligheid te garanderen uitgewerkt. Dit wordt gebundeld in het Onroerenderfgoedrichtplan.

Christian Bamps, schepen van Toerisme: "Ook op toeristisch vlak zullen we er in 2018 op vooruit gaan: in oktober opent de langverwachte ondergrondse fietsroute in de mergelgroeven van Kanne, hiervoor investeren we 50.000 euro in de renovatie van de grotwoning."