Riemst kreeg in een jaar tijd vier nieuwe pleinen!

Het pleinenplan omschrijft dat elke dorpskern in onze gemeente voorzien wordt van een modern, groen plein met voldoende uitrustingen om ontmoeting en ontspanning in het dorp te stimuleren. Als we even een terugblik doen van nu tot een jaar geleden, vieren we vier nieuwe aanwinsten! Val-Meer, Vroenhoven, Zichen en Zussen zijn alle vier een groen plein rijker geworden.

Val-Meer

De moderne herinrichting van de site in Val-Meer begon met de afbraak van de gebouwen van de voormalige pastorij, zodat er een ruime openbare zone ontstond die een uitstekende verbinding heeft met de school, de speelweide, de parochiezaal, de kerk en de begraafplaats. Die plaatsen zijn sindsdien beter toegankelijk. Bijkomend kon er door de herinrichting van de ruimte een grotere speelplaats voor de school gerealiseerd worden, waarop verhoogde tuinbakken zijn aangelegd en een klimaatboom geplant. Ook kreeg de speelplaats een nieuwe omheining en toegangspoort.

De herinrichting van deze zone is goed voor een investering van 200.000 euro, de afbraakwerken en nieuwe aanleg inbegrepen.

Vroenhoven, Zichen en Zussen

De nieuwe pleinen in Vroenhoven, Zichen en Zussen werden voorzien van voldoende verblijfsruimte. Zo werden ze ingericht met kwaliteitsvol straatmeubilair en moderne groenvoorzieningen. De aanpassingen komen niet alleen de leefbaarheid en samenhang in de dorpen ten goede, maar ook onze veiligheid. Het parkeren werd gestructureerd, de leesbaarheid in het verkeer verduidelijkt en er werd rekening gehouden met zwakke weggebruikers en de schoolomgevingen.

Het plein in Vroenhoven was goed voor een investering van 306.000 euro, dat in Zussen voor 304.000 euro en dat in Zichen voor 214.000 euro.

Op het plein van Zichen staan (rechts in beeld) bruinkleurige lichtpaaltjes tussen het groen, die een monument vormen. Ze lichten ’s nachts op als
een eerbetoon aan de slachtoffers van de ramp van Roosburg.

Plein Vroenhoven 

Plein Zichen

Plein Zussen