Riemst onthult jeugdmascotte en zet deuren Huis van het Kind open

Afgelopen zondag was het dubbel feest: Riemst vierde haar label van kindvriendelijke gemeente én zette de deuren van het Huis van het Kind open. Je leerde de verschillende diensten van het Huis van het Kind kennen, terwijl de kinderen zich konden uitleven bij één van de activiteiten. We stelden bovendien een nieuw vriendje voor de jonge Riemstenaren voor, onze gloednieuwe jeugdmascotte! 

Het Huis van het Kind is een samenwerking tussen de verschillende diensten die zich in de gemeente inzetten voor kinderen, jongeren en gezinnen. Je kan er terecht voor informatie, advies, opvoedingsondersteuning, ontmoeting en preventieve gezondheidszorg.

Het Huis van het Kind is gelegen aan de Sint-Jansstraat in Herderen. Niet alleen de basisschool, het speelplein, de sporthal en de buitenschoolse kinderopvang Ukke Puk zijn daar gevestigd, je kan er ook terecht voor een afspraak bij Kind & Gezin, de Opvoedingswinkel Zuid-Limburg, het Centrum voor leerlingenbegeleiding of bij de diensten onthaalouders.

Mark Vos, burgemeester: “Het Huis van het Kind is de kers op de taart bij de site aan de school in Herderen. Verschillende diensten komen samen op één locatie, zodat ze nog beter op elkaar afgestemd zijn om onze inwoners optimaal te ondersteunen. Dat maakt de site uniek, de Vlaamse overheid noemde de school en de omliggende zone niet voor niets een modelproject voor Vlaanderen.”

Jo Vandeurzen, Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin bevestigt: “Riemst is een goed voorbeeld als het aankomt op het ondersteunen van jonge gezinnen met kinderen. Het Huis van het Kind is daarvoor de uitgelezen plek omdat je er voor alle mogelijke vormen van opvoedingsondersteuning terecht kan. Alles wijst erop dat we onze belofte gestand doen en in 2019 in elke Vlaamse gemeente een Huis van het Kind zullen hebben. Ik doe dan ook een warme oproep aan de enkele overblijvende gemeenten spoedig werk te maken van een Huis van het Kind!”

Op zondag 30 september zal elke dienst van het Huis van het Kind in Riemst vertegenwoordigd zijn en klaarstaan om te luisteren naar je verhaal, bezorgdheden en vragen.

Marina Pauly, schepen van Gezin: “Inzetten op de gezondheid en het welbevinden van kinderen en jongeren, hun ouders en andere opvoedingsverantwoordelijken, is een belangrijke maatschappelijke opdracht. Tijdens de opendeurdag geven we iedereen de kans om kennis te maken met die diensten. Op die manier willen we de gezinnen nog beter begeleiden.”

Ook de jaarlijkse Gezinsdag vindt zondag plaats, met aanplant van de geboorteboom.

Marina Pauly, schepen van Gezin: “Voor de kinderen valt er heel wat te beleven. Ze kunnen terecht bij de verhalenboom van de Bib, deelnemen aan een uitdagend hindernissenparcours, zich laten schminken of zich uitleven op het springkasteel. Wie wil mag zijn pop meebrengen, om te laten onderzoeken bij de poppendokter. Ook kinderkledij die niet meer past, is welkom voor het ruilrek van Kind en Preventie.”

Dat de dag een heus kinderfeest wordt, is niet toevallig. Riemst is dan ook een kind- en jeugdvriendelijke gemeente.

Bert Cilissen, schepen van Jeugd: “We zijn erg trots dat we ons zes jaar lang een kind- en jeugdvriendelijke gemeente mogen noemen. In de vaste overtuiging dat kinderen en jongeren de toekomst uitmaken, willen we blijvend werken en voortbouwen aan dit label. We streven naar een gemeente waarin kinderen en jongeren alle kansen krijgen om hun talenten te ontwikkelen en actief deel te nemen aan het beleid.”

Op zondag 30 september wordt een nieuw vriendje voorgesteld aan de Riemstse kinderen en jongeren. De gemeente lanceert een gloednieuwe jeugdmascotte, die ingezet zal worden in de communicatie gericht naar kinderen en jongeren.

Bert Cilissen, schepen van Jeugd: “De mascotte is een ludiek, herkenbaar figuurtje voor kinderen en jongeren dat gericht naar hen en met hen zal communiceren. Op die manier willen we hen betrekken bij het beleid en beschouwen als volwaardige burgers.”

Hoe die mascotte er uit ziet, ontdek je op zondag 30 september.