Riemst voert strijd tegen sluikstorten en zwerfvuil op

Via verschillende initiatieven wil de gemeente Riemst de strijd tegen sluikstorters en zwerfvuil opvoeren.

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “In 2017 heeft onze Technische Dienst maar liefst 123 ton zwerfvuil opgeruimd. De helft hiervan is afkomstig van het ledigen van vuilnisbakken, de andere helft, zo’n 60 ton, is afkomstig van sluikstorters. Dat aantal willen we naar beneden halen, door sluikstorters sneller te vatten en te beboeten.”

De gemeente Riemst sluit zich daarom aan bij het s-Lim project, dat de mogelijkheden onderzoekt om camerasystemen aan te kopen op provinciaal niveau.

Mark Vos, burgemeester: “Sluikstorten en zwerfvuil is een problematiek die de gemeentegrenzen overstijgt en in alle gemeenten aan de orde is. Wij zijn daarom blij met dit initiatief op provinciaal niveau.”

In afwachting hiervan neemt de gemeente zelf al initiatief.

Mark Vos, burgemeester: “In tussentijd zullen we een firma inhuren die voor 6 maanden het systeem met camera voor sluikstorten zal uitproberen in onze gemeente. Op die manier willen we overtreders nog sneller kunnen vatten.”

Daarnaast onderneemt de gemeente nog andere acties. Onlangs werden alvast 48 nieuwe vuilnisbakken aangekocht om de oude, beschadigde afvalbakken te vervangen. Daarnaast worden de inwoners op regelmatige basis gesensibiliseerd om hun eigen afval op te ruimen.

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “Wij namen actief deel aan de actie Mooimakers, waarbij we o.a. de vrijwilligers die bijdragen aan een propere gemeente in de kijker gezet hebben. In april doen we opnieuw mee aan de zwerfvuilactie Straat.net. Hierbij zetten verenigingen en scholen zich in om de straten in onze gemeente op te ruimen. Wij zijn deze vrijwilligers enorm dankbaar en hopen dat het ook andere inwoners kan sensibiliseren en aanmoedigen om de omgeving proper te houden.”

Bijkomend is ook de gemeente Riemst voorstander van statiegeld.

Mathieu Eycken, schepen van Leefmilieu: “We hebben hiervoor reeds een motie verstuurd naar Vlaams minister Joke Schauvliege.”

Wie betrapt wordt op sluikstorten, mag zich aan een fikse boete verwachten.

Mark Vos, burgemeester: “Samen met de politie treden wij kordaat op bij overtredingen. Sinds begin 2017 werden reeds 14 boetes uitgeschreven van om en bij de 500 euro, goed voor een totaalbedrag van 6.500 euro. Een teken dat de controles lonen.”

Merk jij zwerfvuil of afval op? Dan kan je dit melden bij de dienst Milieu via milieu@riemst.be of tel. 012 44 03 04. Ben je getuige van een sluikstort? Aarzel niet om dit bij de politie te melden.