Riemst zet in op veiligheid studenten

Om beter in kaart te brengen welke studenten waar op kot zitten en zo hun veiligheid te verhogen, roept de gemeente Riemst studenten op zich aan te melden via de gemeentelijke website. Ook voert de gemeente in samenwerking met Brandweerzone Oost-Limburg nieuwe controles uit in de studentenkamers.

Riemst zet in op veiligheid studenten

Om beter in kaart te brengen welke studenten waar op kot zitten en zo hun veiligheid te verhogen, roept de gemeente Riemst studenten op zich aan te melden via de gemeentelijke website. Ook voert de gemeente in samenwerking met Brandweerzone Oost-Limburg nieuwe controles uit in de studentenkamers.

Mark Vos, burgemeester: “Veel buitenlandse studenten behouden hun thuisadres en zijn niet verplicht zich te domiciliëren in Riemst. Bijgevolg zijn ze niet gekend bij ons, waardoor we vaak niet weten wie waar op kot zit. Om de veiligheid van deze studenten te verhogen is het belangrijk dat ze zich toch aanmelden bij de gemeente.”

Daarom werd in overleg met de lokale politie beslist om aanmeldingsformulieren aan te bieden op de gemeentelijke website. Op die manier kunnen de studenten beter in kaart gebracht worden. De formulieren worden zowel in het Nederlands als in het Engels beschikbaar gesteld en de campagne wordt ondersteund met informatieflyers die bedeeld worden bij de dienst Bevolking en via de eigenaars van studentenkamers.

Sinds 2016 ging er ook een nieuw reglement omtrent de brandveiligheid in kamerwoningen en studentenkamers in voege. Volgens dit reglement moeten alle kamerwoningen, studentenhuizen en studentengemeenschapshuizen beschikken over een brandweerattest waaruit blijkt dat ze beantwoorden aan de geldende brandveiligheidsvoorschriften.

Mark Vos, burgemeester: “Daarom zijn we in samenwerking met Brandweerzone Oost-Limburg een nieuwe controleronde in onze studentenkamers gestart, om te zorgen dat de voorschriften zo goed mogelijk geïmplementeerd worden. Voor kamers die niet in orde zijn, wordt een stappenplan uitgewerkt waarbij binnen een redelijke termijn de nodige aanpassingen dienen te gebeuren.”