Riolerings- en herinrichtingswerken N79 Tongersesteenweg starten op 1 april

Tot eind deze maand werken de nutmaatschappijen verder aan hun leidingen voor telecom, water, gas en elektriciteit aan de noordzijde van de Tongersesteenweg (N79). Op maandag 1 april 2019 starten de rioleringswerken in de projectzone. 

Dinsdag 12 maart zakten een 40-tal buurtbewoners en handelaars af naar de informatieavond over de herinrichting van de Tongersesteenweg. De verschillende partners gaven een praktische toelichting over de timing en het verloop van de werken alsook over de voorziene verkeers- en minderhindermaatregelen. Na de toelichting was er tijd om ieders individuele vragen te beantwoorden via rondetafelgesprekken. 

 

Volg de werken op de voet!