Riolerings- en herinrichtingswerken N79 Tongersesteenweg starten op 1 april

Het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax pakken dit jaar de Tongersesteenweg in Riemst aan. Het gaat om de laatste fase van de volledige vernieuwing van de gewestwegen N79 en N745 in het centrum, die in 2012 werd ingezet. Deze laatste zone krijgt een gelijkaardige inrichting als de vorige stukken, met veel aandacht voor veilige fiets- en voetpaden en aanplanting van groen. De hoofdwerken starten op 1 april 2019 en zouden tegen het najaar klaar zijn. 

Na de Bilzersteenweg, de Visésteenweg en de Maastrichtersteenweg is nu ook de vierde arm van het kruispunt aan de beurt. Vanaf de rotonde wordt nu ook de Tongersesteenweg veilig heringericht over een afstand van ongeveer 500 meter. Daarbij komen meteen gescheiden rioleringen onder de grond. 

Riolerings- en herinrichtingswerken vanaf 1 april 2019

Op maandag 1 april 2019 starten de rioleringswerken in de projectzone. De noordzijde van de Tongersesteenweg is als eerste aan de beurt. Wanneer de gescheiden riolering geplaatst is, kan de aannemer er de weginfrastructuur vernieuwen. Tegen de zomer verhuizen de werken naar de zuidzijde van de Tongersesteenweg. Het einde van de herinrichting is voorzien voor het najaar. De timing is evenwel onder voorbehoud van werf- en weersomstandigheden.

Omleiding voor autoverkeer richting Tongeren

Vanaf maandagochtend 1 april is er nog één weghelft beschikbaar in de projectzone. Voor fietsers en voetgangers zal er steeds ruimte zijn om in beide richtingen langs de werken te kunnen fietsen en stappen.  Verkeer van Tongeren naar Maastricht kan steeds voorbij de werfzone rijden. Voor verkeer richting Tongeren geldt er een korte omleiding die vanaf de rotonde eerst over de Bilzersteenweg loopt om dan via twee ruilverkavelingswegen net voorbij de werken terug aan te sluiten op de Tongersesteenweg.

Volg de werken op de voet!