Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Samen tegen drugscriminaliteit

Help mee in de strijd tegen de criminele drugsproductie en meld verdachte signalen op het anonieme drugsmeldpunt 0800-20877. Samen kunnen we zo de drugscriminaliteit verlagen en voorkomen.

Veiligheid, gezondheid en milieu in gevaar

Drugsproductie en het aantal dumpingen van chemisch afval zijn het voorbije jaar sterk gestegen in onze provincie. De drugscriminaliteit brengt niet alleen de veiligheid en gezondheid van omwonenden in gevaar, maar de ruimingskosten van het afval zijn ook een enorm maatschappelijk kostenplaatje.

Enerzijds gaan drugsproducties gepaard met andere vormen van criminaliteit, zoals geweld, afpersing en bedreiging. Anderzijds genereert drugsproductie chemisch afval dat roekeloos in de riolering of een natuurgebied wordt gedumpt. Vervolgens sijpelt het afval in de bodem met als gevolg dat de grond gesaneerd moet worden.

Indien dumpingen niet op tijd ontdekt worden, kunnen deze giftige stoffen terechtkomen in het grondwater. Drugslabo’s dienen bijgevolg in een vroeg stadium te worden gedetecteerd, zodanig dat dumpingen voorkomen worden.

Meld verdachte signalen!

Als burger kan je helpen de labo’s in een vroeg stadium te detecteren. Je kan verdachte signalen van de criminele drugsproductie melden aan het anonieme drugsmeldpunt via 0800-20877. De politie zal alle meldingen onderzoeken en garandeert de anonimiteit van de melder.

Tips om een drugslabo of drugsafval te herkennen?

Er zijn verschillende signalen die kunnen wijzen op een dumping of op een drugslabo. In eerste instantie kan het gaan om plots afgestorven of verkleurde planten, vaten e.d. op ongebruikelijke plaatsen, vreemde chemische geur of witte mist enzovoort. Om drugslabo’s te herkennen kun je letten op dichtgemaakte ramen, extra ontluchtingspijpen in het dak, nachtelijke bedrijvigheid enzovoort.

Lees onderstaand document om nog meer signalen van drugscriminaliteit te herkennen.