Stemrecht voor EU-burgers die verblijven in België

Op zondag 26 mei verkiezen we tegelijkertijd onze vertegenwoordigers voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, voor de Parlementen van de Gemeenschappen en de Gewesten en het Europees Parlement. Verblijf jij als burger van een lidstaat van de EU in België, maar heb je zelf niet de Belgische nationaliteit? Dan kan je toch in België deelnemen aan de verkiezing van het Europees parlement en stemmen voor kandidaten op Belgische lijsten. 

Voorwaarden om deel te nemen aan de verkiezingen

Je dient uiterlijk 28 februari een aanvraag in te dienen, hieraan zijn volgende voorwaarden verbonden:

  • Je bezit op 1 maart 2019 de nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie.
  • Je bent ingeschreven in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van de gemeente waar je verblijft. Deze voorwaarde dient uiterlijk 1 maart vervult te zijn.
  • Je bent minstens 18 jaar oud op de dag van de verkiezingen en bevind je niet in één van de gevallen van uitsluiting of schorsing van het kiesrecht, voorzien in de Belgische wet. Je mag je stemrecht ook niet verloren hebben in je staat van herkomst door een individuele rechterlijke of administratieve beslissing.
  • Je bent ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeente. Je dient hiervoor een aanvraagformulier in te vullen via www.riemst.be/nl/wonen/burgerzaken/verkiezingen. Dien dit formulier vóór 28 februari in bij de dienst Bevolking, je ontvangt een officieel bevestigingsbericht indien je als kiezer erkend wordt.

Werd je in het verleden al erkend als kiezer? Dan hoef je, voor zover je voldoet aan de overige voorwaarden, geen nieuwe aanvraag in te dienen. Je zal automatisch een oproepingsbrief ontvangen.

Heb je nog vragen? Onze dienst Bevolking helpt je graag op weg! Contacteer hen via bevolking@riemst.be of tel. 012 44 03 00.

In need of more information in your own language, visit: www.europeanelections.belgium.be.