Subsidieaanvraag voor ‘Het Mergelland van Vlaanderen’

De gemeente Riemst vraagt een subsidie aan voor het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018 rond het thema ‘Het Mergelland van Vlaanderen’. Dit om het draagvlak voor het mergelerfgoed, waaronder de vele mergelgroeven en mergelbouwwerken, te vergroten. 

De dienst Cultuur, IOED Oost, de dienst Groeven, Erfgoed Haspengouw en de Studiegroep Ondergrondse Kalksteengroeven (SOK) bundelen hun krachten en zullen allerlei activiteiten organiseren rond het thema ‘Het Mergelland van Vlaanderen’.

Mark Vos, burgemeester: “De activiteiten kaderen in de doelstelling om het draagvlak bij inwoners en geïnteresseerden te vergroten voor ons boven- en ondergronds mergelerfgoed en al haar aspecten.”

De gemeente vraagt hiervoor een subsidie aan voor het Europees jaar van het Cultureel Erfgoed 2018.

Marina Pauly, schepen van Erfgoed: “Hiermee wil de EU immers de culturele diversiteit promoten en de meerwaarde van erfgoed illustreren. Door de organisatie van diverse activiteiten en een onderwijsprogramma op maat bouwen wij in Riemst mee aan die doelstelling. De mergelgroeven zijn een belangrijk onderdeel van ons cultureel- en historisch erfgoed.”

Er wordt een mergelsymposium van twee dagen georganiseerd in Kanne, gecombineerd met veldbezoeken. Daarnaast komt er een tentoonstelling over mergel en de groeven en bijhorende onderwerpen in de mergelgroeven zoals champignonkweek, mergelontginning, vleermuizen,… Doorheen het jaar worden verschillende rondleidingen aangeboden, om inwoners meer te betrekken bij het mergelerfgoed. Er wordt ook een subsidie gevraagd om informatiepanelen te plaatsen bij de oude ingangen van de groeven, die landschappelijk zichtbaar zijn.

Bert Cilissen, schepen van Onderwijs: “Voor de scholen wordt er met behulp van vrijwilligers een educatiepakket uitgewerkt. De leerlingen krijgen een rondleiding in de groeven, bezoeken de tentoonstelling en leren aan de hand van een lesmap meer over de lokale historie en het erfgoed.”

Het hele project wordt geraamd op 29.000 euro, waarvan de gemeente een maximale subsidie van 25.000 euro kan ontvangen.

Foto:  Copyright Andreas Gijbels - www.reclamos.be