Tips voor hondenbaasjes

Honden hebben aan mensen ongetwijfeld veel te bieden: vriendschap, bescherming, wandelplezier, gezelligheid. Maar voor wat hoort wat. Onze trouwste viervoeter vraagt ook aandacht, gepaste voeding, beweging, zorg, discipline, een leiband,… Zo niet kan het dier overlast veroorzaken en zo ver willen we het niet laten komen. Daarom zijn er een aantal regels, uit respect voor iedereen en zéker voor het welzijn van je hond!

Altijd aan de leiband
Honden, met uitzondering van honden gebruikt voor de jacht tijdens de vergunde periode, moeten aan de leiband gehouden worden op het volledige grondgebied van de gemeente. Er zijn uitzonderingen mogelijk: op terreinen gebruikt door erkende hondenscholen, in privétuinen of in andermans privétuin indien de eigenaar toestemming geeft.

Neem je voorzorgsmaatregelen
Als begeleider van een hond moet je, ongeacht waar, de nodige voorzorgsmaatregelen treffen opdat je hond geen gevaar zou betekenen voor voorbijgangers en geen schade aanbrengt aan de omgeving. Doe je dit niet, dan kunnen er maatregelen genomen worden. Dit gaat van het geven van een waarschuwing of het verplichten van een muilband of opleiding tot zelfs het in beslag nemen van de hond. Met uitzondering van personen met een handicap, vergezeld van hun geleidehond, is de toegang van honden verboden tot het zwembad, speelpleinen, sportvelden, sporthallen, alsook op plaatsen waar er aan de ingang een verbodsteken werd geplaatst.

Honden mogen nooit hinder veroorzaken door aanhoudend geblaf of gejank, het zijn de baasjes die moeten zorgen dat de rust van de omwonenden niet abnormaal verstoord wordt. Andersom mogen honden nooit opgehitst of getergd worden. Wanneer een hond wegloopt, dien je onmiddellijk de politie te verwittigen.

Weg met hondenpoep!
Niets vervelender dan een hoopje op je stoep zien liggen of aan je schoen voelen kleven. Maar hondenpoep is niet alleen vervelend en vies, het kan ook een gezondheidsrisico inhouden, omdat het wormen verspreidt die infecties kunnen veroorzaken. Vooral spelende kinderen in het park of in zandbakken kunnen besmet raken. Laat dus zéker op die plaatsen geen hondenpoep liggen!

Het probleem kan nochtans eenvoudig opgelost worden: neem een zakje mee tijdens de wandeling en ruim hondenpoep onmiddellijk op. Je kan dit zakje weggooien in de straatafvalbakjes. Wist je dat het opruimen van hondenpoep zelfs verplicht is volgens artikel 42 van de politieverordening? Louter het niet bij hebben van een zakje, wordt als een inbreuk beschouwd. Denk hier voortaan aan als je je hond uitlaat!

TIP: Denk aan het milieu en gebruik bij voorkeur 100% biologisch afbreekbare zakjes, speciale papieren zakjes of zakjes uit 100% gerecycleerd materiaal.