Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Uitbreiding CBR groeve Romont - reageren tot en met 25 september

CBR Lixhe startte een procedure om het Waalse gewestplan te wijzigen en een gecombineerde vergunning aan te vragen voor de uitbreiding van de  groeve Romont. Je vindt hier een voorbeeldbrief om te reageren op deze procedure.

CBR Lixhe startte een procedure om het Waalse gewestplan te wijzigen en tevens een gecombineerde vergunning aan te vragen voor de uitbreiding van de huidige groeve. Het gaat om de omzetting van 110 hectare agrarisch gebied naar ontginningsgebied. Het gebied situeert zich tussen de huidige groeve Romont aan de zuidzijde, de gemeente Eben Emael aan de oostzijde, de gemeente Zussen aan de westzijde en de gemeente Kanne aan de noordzijde.

Voorafgaand aan de MER studie (Milieu Effect Rapport) die opgemaakt moet worden en die onderdeel uitmaakt van de te volgen procedure werd er een infovergadering georganiseerd op 10 september. Het doel van de informatievergadering was het project aan het publiek te presenteren, hen te informeren en hen de gelegenheid te geven opmerkingen, bedenkingen en suggesties te formuleren en vragen te stellen, met name in verband met de milieueffectrapportage die in het kader van het project wordt opgesteld. 

De in de vergadering gehouden presentatie kan je hieronder via de link raadplegen : 
https://www.cbr.be/nld/toekomstige-exploitatie-van-de-groeve-van-romont-

Conform artikel D.VIII.5, §6 du CoDT et R.41-4 du Livre Ier du Code de l’Environnement kan iedereen binnen 15 dagen gerekend vanaf de infovergadering (10 september) schriftelijk reageren in de vorm van opmerkingen, bedenkingen, suggesties en technische alternatieven die redelijkerwijs overwogen kunnen worden in het MER.

U kan zelf een tekst opstellen (in de Franse taal!), of onderstaande Franstalige voorbeeldbrief gebruiken. Voorzie het document dat u instuurt zeker van  uw naam, adres, de datum en uw handtekening.

Voorbeeldbrief (Nederlands)
Voorbeeldbrief (Frans)  

De gemeente Riemst dient alvast het in deze voorbeeldbrief opgenomen advies in bij de gemeente Bassenge en bij CBR. 

De schriftelijke reacties dienen uiterlijk op 25 september, in de Franse taal te worden verstuurd per post of per mail naar:
• het Collège communal de Bassenge, Rue Royale 4 te 4690 Bassenge – joel.tobias@bassenge.be (Algemeen Directeur)

Een kopie hiervan dient ook verstuurd te worden naar:
• Ter attentie van de heer Benoit Gastout - CBR Lixhe: Rue des Trois Fermes - 4600 Lixhe-lez-Visé – of per mail naar: philippe.delporte@cbr.be en Romont@cbr.be.

Het studiebureau dat de MER studie opstelt zal in de mate van het mogelijke rekening houden met de ingediende bemerkingen.