Update meerjarenbegroting 2020-2025

Afgelopen maandag keurde de gemeenteraad de aangepaste meerjarenbegroting 2020-2025 goed. In totaal investeren we 32 miljoen euro voor de verdere uitbouw van Riemst.

Enkele belangrijke investeringen:

👉  Wegenis- en afwateringsproject in Millen centrum (1 miljoen euro)
👉  Vergroening en update gemeentelijke gebouwen ikv de klimaatnormen (6,6 miljoen euro)
👉  Verkeersremmende maatregelen schoolomgevingen (50.000 euro)
👉  Skateterrein Vlijtingen (150.000 euro)
👉  Digitale schoolborden in de gemeentelijke basisscholen (30.000 euro)
We bouwen verder aan een gemeente waar het goed is om te wonen, te leven en te werken.