Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Update vogelgriep

De ophokplicht voor het pluimvee, in voege vanaf 15/11/2020, blijft behouden. Voor roofvogels gaat er een versoepeling van de ophokplicht in.

Roofvogels

Sinds 15/11/2020 moeten alle gehouden vogels en pluimvee opgesloten of onder netten afgeschermd worden. Dit om het risico op besmetting met het H5-vogelgriepvirus door wilde vogels te verkleinen.

Het FAVV voert nu versoepelingen in voor de ophokplicht van roofvogels. Dit om welzijnsproblemen bij deze dieren te voorkomen en de roofvogelhouders de mogelijkheid te bieden om bepaalde activiteiten -onder strikt vooropgestelde voorwaarden - te organiseren.

Meer info over de opgelegde voorwaarden vind je in dit document. 
Particuliere houders kunnen op de webpagina van het FAVV meer informatie raadplegen: www.favv.be/consumenten/extra/vogelgriep

Overig gehouden pluimvee

Het FAVV laat weten dat in ons land een bijkomende besmetting bij wilde vogels ontdekt werd. In Eupen zijn in een stadpark besmette spreeuwen aangetroffen. Deze en andere  besmettingen elders in Europa, tonen aan dat het H5-vogelgriepvirus zich blijft manifersteren. De ophokplicht voor pluimvee blijft dus nog steeds relevant. 

Meer details hierover vind je terug op de website van het  FAVV: 
http://www.favv.be/professionelen/dierlijkeproductie/dierengezondheid/vogelgriep/gevallenbijwildevogels.asp