Voorbereidende werken vernieuwing N79 Tongersesteenweg

Volgend voorjaar vervolledigen het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax de herinrichting van de Tongersesteenweg (N79). Voorafgaand aan deze werken, dienen de verschillende nutsmaatschappijen eerst aanpassingen uit te voeren aan hun ondergrondse leidingennetwerk. Hiermee starten ze op 12 november. 

Volgend voorjaar vervolledigen het Agentschap Wegen en Verkeer en Infrax de herinrichting van de Tongersesteenweg (N79). Het gaat om het ​derde en laatste deel van de vernieuwing van de doortocht in Riemst centrum​​. Voorafgaand aan deze werken, dienen de verschillende nutsmaatschappijen eerst aanpassingen uit te voeren aan hun ondergronds leidingennetwerk. Daarna (voorjaar 2019) kan het agentschap starten met de aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel en de vernieuwing van de wegopbouw.  

Nutswerken starten op 12 november 
Eerder deze maand voerde de aannemer enkele grondpeilingen uit om de exacte ligging van de nutskabels en -leidingen te bepalen. Op 12 november starten de nutsbedrijven met de verplaatsing en vernieuwing van hun ondergrondse distributieleidingen voor elektriciteit, water, gas en telecom. Dit doen ze op een aantal plaatsen binnen de projectzone. Het projectgebied loopt vanaf de Dienst Toerisme tot aan de ruilverkavelingsweg aan de beschermde hoeve De Lindeboom.  

Deze nutswerken starten aan de zijde met de oneven huisnummers van de Tongersesteenweg. De aannemer breekt er eerst het voet- en fietspad op en werkt vervolgens aan de leidingen en kabels. De aanpassingen aan de oneven zijde duren ongeveer anderhalve maand. Van zodra de werken aan deze zijde van de steenweg zijn afgerond, start de aannemer aan de overzijde (zijde met de even huisnummers). Ook deze werken duren ongeveer anderhalve maand.

Wanneer de nutsbedrijven klaar zijn met hun werken, kan de eigenlijke heraanleg van de Tongersesteenweg beginnen. Dit is ten vroegste maart 2019, afhankelijk van de werf- en weersomstandigheden.

Hinder tijdens de nutswerken blijft beperkt  
Deze nutswerken duren ongeveer drie maanden.​​ De hinder voor het verkeer blijft in deze periode beperkt aangezien er hoofdzakelijk aan de buitenzijden van de weg wordt gewerkt. Omdat men dit niet tegelijk aan beide kanten van de weg doet, kan verkeer steeds in elke richting rijden. Om bepaalde werkzaamheden te kunnen uitvoeren, kan de aannemer wel ​tijdelijk over een beperkte afstand één rijstrook innemen​​. Als dit nodig is, doet men dat ​buiten de spitsuren​​. Het verkeer kan dan beurtelings​​ via tijdelijke ​verkeerslichten ​​passeren.

Tijdens de werken aan één zijde van de steenweg rijden fietsers in beide richtingen aan de overzijde. Werkt men bijvoorbeeld aan de zijde met de oneven huisnummers, dan rijden fietsers in beide richtingen aan de zijde met even huisnummers, en omgekeerd. Na de nutswerken aan de zijde met de oneven huisnummers legt de aannemer er een tijdelijke strook asfalt op de plaats van het voet- en fietspad (werkzone). Op die manier kunnen fietsers ook tijdens de werken aan de overkant van de steenweg langs de werfzone blijven rijden. Deze tijdelijke asfaltstrook maakt in de definitieve heraanleg plaats voor een gloednieuw en comfortabel voet- en fietspad. 

De aannemer zorgt ervoor dat voetgangers de zone van de werken zo optimaal mogelijk kunnen passeren, ook aan de zijde waar gewerkt wordt. Waar de nutswerken afgerond zijn of stilliggen, legt hij bewandelbare steenslag. Bewoners die langs de projectzone wonen, kunnen op die manier hun huis zowel te voet als met de auto bereiken tijdens de werken.

Briefjes houden u op de hoogte over specifieke werkzaamheden  
Opritten van bewoners blijven dus zo vaak als mogelijk bereikbaar. Wanneer er voor de nutswerken ​een sleuf wordt getrokken, kunnen opritten voor een korte periode niet bereikbaar zijn​​. De verantwoordelijke aannemer zal u hierover tijdig informeren via een brief in de bus. Daarnaast brengt men u eveneens vooraf op de hoogte wanneer de watertoevoer of een andere nutsvoorziening tijdelijk zal worden onderbroken voor de vernieuwing van uw huisaansluiting.  Op deze briefjes vindt u uiteraard ook de contactgegevens van de betreffende nutsmaatschappijen waar u terecht kan voor eventuele bijkomende inlichtingen. 

Wegen en Verkeer en de gemeente Riemst houden u op de hoogte 
Via inwonersbrieven houden we alle inwoners en handelaars in de projectzone op de hoogte. Ook organiseren we een infomoment voor alle bewoners en handelaars binnen de projectzone en in de nabije omgeving ervan. We voorzien deze brief en uitnodiging voor het infomoment in de loop van het jaarbegin 2019. 

Ondertussen kan u voor informatie over het project terecht op de webpagina 
www.wegenenverkeer.be/riemst​​. ​​ Hier kan u zich trouwens registreren voor een ​digitale nieuwsbrief specifiek voor dit project. Bent u handelaar en heeft u vragen of suggesties in verband met de bereikbaarheid van uw handelszaak of bedrijf, neem dan contact op met Tom Buntinx, de bereikbaarheidsadviseur voor dit project.  Dat kan per mail naar ​tom@bereikbaarheidsadviseur.be​​ of via telefoon op 011 433 855.