Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Vorming kansarmoede voor gemeentelijke diensten

Verschillende gemeentelijke diensten, dienstverantwoordelijken en schepenen komen dagdagelijks in contact met mensen in kansarmoede. Om onze werking beter af te stemmen op die kwetsbare personen, organiseerde Het Sociaal Huis i.s.m. de gemeente Riemst een vorming rond kansarmoede.

De vorming werd gegeven door TAO (Teams voor Advies en Ondersteuning in armoede en sociale uitsluiting) aan de diensten Jeugd, Cultuur, Sport, Bevolking, de Buitenschoolse Kinderopvang, de Bibliotheek, het Sociaal Huis, het Dienstencentrum en bevoegde schepenen.

Mark Vos, burgemeester: ‘De vorming van TAO gaat niet over de zichtbare aspecten van armoede, maar over de beleving van mensen in armoede. De deelnemers leren dagdagelijkse gebeurtenissen te bekijken door de bril van een kansarme.’

De vormingen werden georganiseerd naar aanleiding van de Werelddag van Verzet tegen Armoede op 17 oktober, en zijn gericht op het verder verbeteren van de dienstverlening.

Katja Onclin, Voorzitter Sociaal Huis: ‘We gaan in dialoog met mensen in armoede en met diensten die ervaring hebben in het begeleiden van deze mensen. Samen willen we nadenken over de drempels en knelpunten die zij ervaren en bekijken hoe we onze werking nog toegankelijker kunnen maken.

De vormingen vonden plaats op maandag 23 oktober in de benedenzaal van De Boekerij, Paenhuisstraat 13, Riemst.