Vrijwilligers verwijderen 3 ton afval uit grote berg zussen

Afgelopen zaterdag trokken 20 vrijwilligers de Grote Berg in Zussen in om afval op te ruimen. Het afval werd in de afgelopen eeuw achtergelaten door champignonkwekers en illegale bergbezoekers. Ook stortten inwoners van het dorp via schachten op privégrond hun afval in de groeve.

In totaal haalden de vrijwilligers in zes uur tijd 350 huisvuilzakken vol naar buiten.  De opruimactie is nog niet ten einde want de volgende stap is het opruimen van de naar schatting 100 puinkegels in de groeve. Door het opruimen van de Grote Berg wordt het mogelijk een schone habitat voor de duizenden overwinterende vleermuizen te maken. Ook kunnen we op deze manier zien of er nieuwe vervuiling optreedt en daar op handhaven.

Na afloop van de actie was er nog tijd voor een gezellig samenzijn. De gemeente prijst zich gelukkig met de hulp van zoveel mensen. We danken hen daar hartelijk voor en hopen ook in de toekomst weer een beroep op de vrijwilligers te mogen doen.