WARME DAGEN, ZORG DRAGEN: ook voor dieren!

Draag tijdens deze warme dagen niet alleen zorg voor anderen, maar denk ook aan je huis- en landbouwdieren en zelfs aan de kleinere diertjes in en rond je tuin. Want ook zij hebben last van de hitte. Dankzij enkele tips kan je ook dieren helpen om de hitte te trotseren. 

Extra controles op dierenwelzijn

We stelden vast dat bij er bij deze extreme warmte en droogte nog veel landbouwdieren op de weide staan zonder beschutting. De wetgeving op het dierenwelzijn en het houden van landbouwdieren schrijft voor om de nodige maatregelen te nemen om de dieren te beschermen tegen o.a. slechte weersomstandigheden. Daarnaast moet voor dieren de nodige verzorging en huisvesting voorzien worden. Dieren die buiten verblijven moeten steeds beschikken over beschutting, zoals een schuilstal of een beschutting in de vorm van bomen of struiken. 

De gemeente zal extra controles uitvoeren of de wetging op het dierenwelzijn correct wordt nageleefd.

Niet alleen landbouwdieren vragen extra aandacht en zorg, ook voor je trouwe viervoeter en de kleinere diertjes in en rond je tuin hebben we enkele tips

  • hou je dier zoveel mogelijk binnen of voorzie voldoende schaduw of een plek waar ze kunnen schuilen tegen de zon
  • voorzie voldoende fris water 
  • vermijd inspanningen tijdens de warme middaguren
  • laat je dier niet achter in de auto
  • honden met korte snuiten zijn erg kwetsbaar en kunnen moeilijker ademen. Beperk inspanningen en laat ze niet in de zon liggen. 
  • hou dieren met een bleke huid uit de zon: zij lopen meer risico op huidkanker.
  • wees alert: huisdieren zijn niet immuun aan een zonneslag.
  • denk ook aan de diertjes in en rond je tuin: plaats een schaaltje water in de tuin zodat vogels, egels en andere dieren in er deze warmte makkelijk fris water vinden. 

Ontdek meer tips en info via www.huisdierinfo.be/dieren-en-warm-weer