Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Welzijnscampus 'Eyckendael' breidt verder uit

De welzijnscampus ‘Eyckendael’ telt intussen reeds een woonzorgcentrum, waarvan eerder dit jaar de extra vleugel is geopend, serviceflats, woningen voor senioren, het Wit-Gele Kruis, een groepspraktijk van huisartsen en nog andere
voorzieningen. Door de aanwezigheid van al deze diverse diensten wordt het verkeer er intensiever en dringt een oplossing zich op.

Parking 'Paenhuys'

Voor al deze extra auto’s die er dagelijks aanwezig zijn op de site, moet er natuurlijk ook voldoende parkeerruimte voorzien worden. Momenteel is er parkeermogelijkheid voor 30 auto’s. Daar komt nu een parking voor maar
liefst 60 auto’s bij. Natuurlijk dient er rekening gehouden te worden met de nieuwe regels rond de betonstop, vandaar dat de parkeerplaatsen zullen aangelegd worden in waterdoorlatende materialen, zodanig dat de
doorvloeiing van het hemelwater in de grond optimaal kan gebeuren.

Toegankelijkheid en vlotte ontsluiting

Niet alleen de parkeergelegenheid dient aangepakt te worden, ook de toegankelijkheid naar en de ontsluiting van de omgeving zal verbeteren. De parkeergarage van het Woonzorgcentrum, de Samentuin, de school ‘de Klinker’, de nieuwe sociale woningen, zaal ’t Paenhuys, dienstencentrum De Linde en het Sociaal Huis, allemaal zullen ze makkelijk bereikbaar zijn vanuit de campus. Verder zal er een weg aangelegd worden, vertrekkende van de campus naar de bevoorradings- en brandweg van het Woonzorgcentrum, om zo de ontsluiting te bevorderen en het verkeer vlotter te laten afvloeien. Ook bij de aanleg van deze nieuwe weg wordt er door de gemeente geopteerd om waterdoorlatende klinkers te gebruiken, zodanig dat het hemelwater voldoende in de bodem kan trekken en er geen wateroverlast, met gevaarlijke verkeerssituaties tot gevolg, kan ontstaan bij zware regenval. Wanneer de bodem verzadigd zou zijn, zijn er nog altijd de twee, in de omgeving geïntegreerde, bufferbekkens om het overtollige water op te vangen.

Groene omgeving

Natuurlijke elementen die rust creëren, hetgeen ook meteen bijdraagt tot ieders welzijn, mogen logischerwijze niet ontbreken op deze welzijnscampus. Daarom wordt er ingezet op een maximale vergroening van de omgeving.
Bomen, zitbanken, grasperken, … Het wordt allemaal ruimschoots voorzien in de plannen. Een efficiënte situatie voor het verkeer en een voedende omgeving voor de innerlijke mens, dat is het uitgangspunt van de gemeente in dit verhaal.

Gefaseerde werken

Dit najaar zullen de werken van start gaan. Het spreekt voor zich dat men de overlast voor de bewoners en bezoekers zo veel mogelijk zal trachten te beperken en de huidige parkeerplaatsen maximaal behouden zullen blijven. Daarom gebeuren de werken in verschillende fasen. De exacte planning wordt momenteel nog uitgewerkt, maar iedereen zal tijdig geïnformeerd worden.

Het totale kostenplaatje voor dit project bedraagt ongeveer 400.000 euro.