Werken aan Kuilenzouw officieel afgerond

Op vrijdag 27 mei 2016 werd Riemst hevig getroffen door een wolkbreuk. De gemeente nam versnelde maatregelen om wateroverlast in de toekomst te vermijden. Ook de Kuilenzouw, gelegen aan de Keelstraat, werd aangepast met steun van de provincie Limburg, Infrax en de Vlaamse Waterweg. De werken zijn nu officieel afgerond en dat werd gevierd met de buurtbewoners.

Op vrijdag 27 mei 2016 viel er in een tijdspanne van een half uur plaatselijk 62 liter neerslag, wat normaal zoveel is als in een volledige maand mei. De wolkbreuk werd erkend als ramp, er waren in Riemst 140 schadedossiers, goed voor een totale schade van ruim 4,4 miljoen euro.

Mark Vos, burgemeester: “Versnelde maatregelen drongen zich op in verschillende dorpen. We hebben op welbepaalde plaatsen waterbufferende dammen of wachtbekkens aangelegd. Op anderhalf jaar tijd zijn er werken gerealiseerd die normaal gesproken enkele jaren in beslag nemen. Dit versnelde tempo was noodzakelijk om een ramp zoals in 2016 in de toekomst te vermijden.”

De aanpassingswerken aan de Kuilenzouw dienden om het water van het hoger gelegen afstromingsgebied beter naar het kanaal te kunnen leiden. Hiervoor werd er een dam gebouwd. De Kuilenzouw werd vanaf deze dam tot aan het kanaal aangepast door middel van betonnen bakken en kokers.

Bij hevige regenval zal het water vlot doorstromen naar het kanaal, zonder dat de beek overstroomt. Het wachtbekken met geïntegreerde knijpconstructie moet ervoor zorgen dat er niet meer water doorgelaten wordt dan dat de Kuilenzouw aan kan.

Guy Kersten, schepen van Plattelandsontwikkeling: “De reeds aangelegde bufferbekkens (waterbufferende dammen) hogerop in het stroomgebied helpen mee om het afstromingsgebied te beperken. Daarnaast wordt het oppervlaktewater (regenwater) van de Keelstraat en de Pastoor Counestraat apart opgevangen en afgeleid naar het kanaal via een roosterbak die in het wegdek van de Keelstraat geïntegreerd werd. Die roosterbak werd aangesloten op een aparte buis met een diameter van 90 cm, dus los van de beek. Deze werken werden deels betoelaagd door Infrax.”

Voor de werken aan de Kuilenzouw kon de gemeente rekenen op de steun van Infrax voor de aanleg van de buis, op de Vlaamse Waterweg voor hun goedkeuring voor de afloop van het regenwater naar het kanaal en de provincie Limburg voor de subsidie en hun medewerking in de uitwerking van het project. De gemeente Riemst investeerde 660.000 euro.

Ludwig Vandenhove, gedeputeerde van Waterlopen: “De aanpassingswerken aan de Kuilenzouw waren ingrijpend, maar nodig. De provincie heeft voor 20% subsidie gegeven voor kosten die rechtstreeks toewijsbaar waren aan de aanpassingswerken van de Kuilenzouwbeek.”

Nu de werken aan de Kuilenzouw volledig afgerond zijn, komen de buurtbewoners samen om het eindresultaat te vieren.

Mark Vos, burgemeester: “Tijdens de ramp werden vele gezinnen hevig getroffen. Het afronden van de werken aan de Kuilenzouw zien we dan ook als een positieve stap in de strijd tegen wateroverlast. We willen dit dan ook vieren met de buurtbewoners en hen bedanken voor de opofferingen die ze tijdens de werken hebben gedaan.”