Werken N79 Tongersesteenweg: werken verhuizen naar oneven zijde op 19 juni

De vernieuwing van de Tongersesteenweg (N79) zit op schema. De riolering is aangelegd en de nieuwe weginfrastructuur aan de noordzijde van de steenweg (weghelft even huisnummers) is zo goed als klaar. Komende woensdag (19 juni) gaat fase 2 in: de werken schuiven op naar de zuidelijke weghelft (oneven huisnummers) en het verkeer verhuist naar de afgewerkte noordzijde.

Riolerings- en wegeniswerken aan oneven zijde vanaf woensdag 19 juni

Eerstdaags zijn de laatste details van de nieuwe weginfrastructuur aan de even zijde van de Tongersesteenweg afgewerkt. Op woensdag 19 juni verhuizen de werken naar de zuidelijke weghelft (oneven zijde) van de Tongersesteenweg. De aannemer breekt er eerst de huidige rijweg op (freeswerken asfalt op 20 en 21 juni) en start maandag 24 juni met de aanleg van de nieuwe riolering. De rioleringswerken vertrekken aan hoeve De Lindenboom, en schuiven op richting rotonde.

Volgens de planning zou de riolering nog voor het bouwverlof (dat start op 12 juli en afloopt op maandag 5 augustus) aangelegd zijn. Na het bouwverlof gaan de werken verder met de aanleg van de nieuwe voet- en fietspaden en de rijweg. Het einde van de herinrichtingswerken is voorzien voor eind september 2019. Bij slecht weer of andere werfomstandigheden kan deze timing uiteraard nog wijzigen.

Verkeer verhuist naar afgewerkte wegenis, verder geen wijzigingen

Samen met de fasewissel op woensdag 19 juni verhuizen fietsers en autoverkeer richting Maastricht naar de afgewerkte weghelft. Dat gebeurt na de ochtendspits. De verkeerssituatie in fase 2 blijft verder dezelfde als in fase 1:

  • Fietsers rijden in beide richtingen aan één zijde van de Tongersesteenweg. Vanaf 19 juni is dat dus op het nieuwe fietspad aan de noordzijde.
  • Autoverkeer in de richting van Maastricht kan de werken altijd passeren over een versmalde rijstrook. Op 19 juni verhuist het hiervoor naar de nieuwe wegenis.
  • Autoverkeer in de richting van Tongeren volgt nog tot het einde van de werken de omleiding via de Bilzersteenweg en ruilverkavelingswegen.
  • De nieuw aangelegde parkeerplaatsen aan de noordzijde van de steenweg zijn na de fasewissel trouwens beschikbaar voor bewoners en bezoekers.

Plan: verkeerssituatie en werfzone fase 2

 

 

Woningen en handelaars in fase 2 bereikbaar zo vaak het kan

De uitvoering van fase 2 brengt uiteraard hinder met zich mee voor de woningen en handelszaken in de werfzone. Zo zijn opritten en garages aan de zuidzijde tijdens de werkuren niet altijd even vlot bereikbaar. De aannemer doet echter al het mogelijke om de hinder te beperken. Te voet en met de fiets blijven woningen en handelszaken steeds bereikbaar, bijvoorbeeld met behulp van loopbruggen.

 Met de wagen is dat niet altijd het geval. Als je oprit of garage even niet bereikbaar is, laat de aannemer je dat weten via een briefje in de brievenbus. Je plaatst je wagen dan best tijdig buiten de werfzone, zodat je niet ingesloten raakt.

Tijdens het bouwverlof (van vrijdag 12 juli tot en met maandag 5 augustus) wordt er niet gewerkt, en zijn alle

opritten en garages wel bereikbaar met de wagen.

Nog vragen? Neem dan contact op met de bereikbaarheidsadviseur Tom Buntinx, via 011 433 855 of tom@bereikbaarheidsadviseur.be.