PMD - De Nieuwe Blauwe Zak

Wat mag erin?

'Plastic flessen en flacons, Metalen verpakkingen en Drankkartons' en nu ook alle huishoudelijke plastic verpakkingen mogen in de pmd-zak met wit lint.
Denk maar aan yoghurtpotjes of botervlootjes maar ook plastic zakken en folies mag je nu allemaal in dezelfde zak sorteren. Alles samen goed voor ongeveer 8 kilogram extra afval in de pmd-zak.

Wat met zachte plastics in het recyclagepark?

Plastic verpakkingsafval, zoals een yoghurtpotje of plastic folie, hoort in de blauwe pmd-zak. Handig, want zo hoef je zachte plastics niet langer apart te sorteren en naar het recyclagepark te brengen. Daarom staat er in het park geen container voor zachte plastics meer.

Heb je oude plastic tuinmeubelen, een plastic emmer of een overschot van een buis? Voor harde niet-verpakkingsplastics verandert er niets: je kan ze achterlaten in de container voor harde plastics in het recyclagepark.

Voorwaarden

PMD wordt om de veertien dagen huis aan huis ingezameld. Raadpleeg de afvalkalender voor de juiste ophaaldagen.

Voor de huis-aan-huisinzameling bied je het PMD aan in de daartoe bestemde blauwe zak met wit lint en respecteer je volgende regels:

  • verpakkingen moeten volledig leeg zijn
  • maximum volume van verpakkingen dat in PMD-zak mag, bedraagt 8 liter
  • geen plastic bidons vastmaken aan de buitenkant van de PMD-zak
  • zet de PMD-zak de avond voordien buiten of zeker vóór 06.00 u. ‘s morgens
  • maximum 8 pmd-zakken per ophaalbeurt.

PMD-afval dat je naar het recyclagepark brengt, lever je eveneens in de blauwe zak aan.

Wat als PMD-zak blijft staan?

Vooraleer de PMD-zak in de ophaalwagen wordt gegooid, kijkt de ophaler na of er niets verkeerd in zit. Een zak met een foute inhoud krijgt een rode sticker opgekleefd en blijft op de stoep staan. 
Op de binnenkant van de sticker – gewoon het voorste luik verwijderen - worden de sorteerinstructies herhaald. Zo kan je onmiddellijk controleren waarom je zak werd geweigerd. Na het verwijderen van het fout gesorteerde afval uit de blauwe zak, kan deze bij de volgende ophaalbeurt terug worden aangeboden. Doordat het voorste (rode) luik van de sticker is afgescheurd, weet de ophaler dat de fout door de bewoner rechtgezet werd.

Je hebt je PMD-zak op een correcte manier aangeboden en toch wordt hij niet meegenomen?
Bel dan het gratis nummer van Limburg.net 0800 90 720 of meld dit via de helpdesk info@limburg.net. Dat kan tot en met de dag na de ophaling. 

Kostprijs

3 euro/rol van 20 zakken van 60 liter

Waar te koop?

Je kan de PMD-zakken kopen bij de deelnemende handelaars en aan het onthaal in het gemeentehuis.