Premies en toelagen

Klik op één van de onderstaande categorieën om de desbetreffende premies en toelagen te raadplegen.

Algemeen bestuur

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
08.04.201310.04.2013Tussenkomst gemeente bij begraving van oudstrijdersdownload
10.06.201312.06.2013Reglement herdenkingen, huldigingen, evenementen, vieringen, plechtigheden, ontvangsten, geplogenheden, relatiegeschenkendownload
13.10.201415.10.2014Cadeaubon bij geboortedownload
13.10.201415.10.2014Cadeaubon voorhuwelijkssparendownload

Landbouw en Lokale Economie

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
08.05.200610.05.2006Toekennen van bijkomende vergoedingen bij beheersovereenkomstendownload

Milieu en Dierenwelzijn

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
09.10.200111.10.2001Toelage natuurbeheerdownload
14.12.200916.12.2009Toelage voor bescherming van zwaluwendownload
13.09.201015.09.2010Premiereglement gescheiden afvoersysteem hemelwater en huishoudelijk afvalwaterdownload
14.02.201116.02.2011Subsidiereglement aanleg en onderhoud van poelen en kleine landschapselementendownload
10.10.201112.10.2011Subsidiereglement voor aankoop natuurgebiedendownload
10.12.201212.12.2012Subsidiereglement voor aanplant en onderhoud van hoogstamfruitbomendownload
12.12.201114.12.2011Subsidiereglement ophalen papier en kartondownload

Ruimtelijke ordening en Wonen

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
10.12.201212.12.2012Subsidiereglement archeologisch vooronderzoekdownload
13.05.201315.05.2013Subsidiereglement voor plaatsen dakgootroostersdownload
11.04.201613.04.2016Subsidiereglement onderhoudswerken beschermde gebouwen en beeldbepalende pandendownload

 

Sport, Cultuur, Jeugd, Evenementen en Toerisme

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
11.05.200412.05.2004Subsidiereglement ter ondersteuning erkende jeugdwerkinitiatievendownload
12.09.200514.09.2005Toelage musea Riemst

download

14.11.200515.11.2005Toelagereglement kadervorming aan jeugdwerkinitiatieven en speelpleinmonitoren

download

11.02.200812.02.2008Tussenkomst vervoerskosten bij Wereld- of Europees muziekconcours

download

09.03.200911.03.2009Subsidiereglement opleidingscursussen sport

download

13.12.201015.12.2010Subsidiestelsel voor G-sportactiviteiten en of G-sportverenigingendownload
13.02.202301.03.2023Subsidiereglement Medische Hulpposten bij evenementen

reglement
aanvraagformulier

08.04.201909.04.2019Toelagereglement voor Riemstse erkende sportclubs

download

12.05.201413.05.2014Werkingstoelage socio-culturele verenigingen

download

07.07.201408.07.2014Toelagereglement culturele uitstappen voor jeugdwerkinitiatieven

download

01.02.201603.02.2016Toelagereglement erkende Riemstse topsportclubs

download

14.12.202018.12.2020Toelagereglement Infrastructuurwerken (Buurthuizen, Muziekzalen, jeugdlokalen, speelpleinen, sportlokalen en sportpleinen)download

 

Welzijn

Datum goedkeuringDatum bekendmakingGemeenteraadsbesluit 
11.05.200412.05.2004Betoelaging van jeugdkampen voor jongeren met bijzondere aandachtdownload
11.02.200812.02.2008Tussenkomst vervoerkosten bij wereld- of europees muziekconcoursdownload
12.05.201413.05.2014Werkingstoelage socio-culturele verenigingendownload