PWA vervangen door Wijk-werken

PWA staat voor Plaatselijk Werkgelegenheidsagentschap. Dit is een tewerkstellingsinitiatief opgezet door de federale overheid, de RVA, de sociale partners en de gemeente. 

Het laat langdurig werklozen toe om activiteiten uit te oefenen die door hun aard of hun occasioneel karakter niet uitgevoerd worden in het gewone arbeidscircuit. Op deze manier kunnen gemotiveerde werkzoekenden zich weer integreren op de arbeidsmarkt.

Opgelet: recent werd het PWA vervangen door Wijk-werken

Bereikbaarheid

Voor meer informatie over Wijk-werken kan je contact opnemen met coördinator Wijk-werken Daisy Renaers – tel. 0477 96 17 48.