Riemst boomt!

Met de actie 'Riemst boomt' willen we Riemst vergroenen door één gratis klimaatboom per inwoner aan te bieden. Alle informatie lees je op deze pagina.

Plant een boom en maak Riemst klimaatrobuust

Hoe meer groen, hoe meer zuurstof in onze gemeente! Ondersteund door het Lokaal Energie- en Klimaatpact zet het gemeentebestuur tussen 2023 en 2030 de klimaatbomenactie ‘Riemst Boomt!’ op poten.

De actie heeft als doel onze gemeente verder te vergroenen door 1 gratis klimaatboom per inwoner aan te bieden. Samen met onze inwoners streven we ernaar om tegen 2030 maar liefst 17.000 extra bomen te planten in Riemst.

Een klimaatboom staat niet enkel mooi in je tuin, jij draagt ook je steentje bij aan een klimaatrobuust en biodivers Riemst.

Aantal bomen:

0

Waarom zijn bomen belangrijk?

Awel, dat is heel simpel. De gemeente Riemst wil het vergroenen van de leefomgeving stimuleren. Bomen capteren fijn stof, nemen CO2 op, houden water vast en werpen schaduw op de bodem. Je wapent je tuin dus tegen wateroverlast en droogte. Maar bomen verhogen ook de biodiversiteit in je tuin. Ze vormen extra voedsel-, schuil- en nestruimte voor bijen, vlinders vogels en kleine zoogdieren. En niet te vergeten, jij kan tijdens een hittegolf heerlijk vertoeven in de koelte van jou klimaatboom!

Bomen dragen dus bij aan het terugdringen van de biodiversiteits- en klimaatcrisis.

Hier vind je meer info over wat bomen voor ons doen.

Plant je mee? Bestel dan hier je klimaatboom!

Als inwoner van Riemst kan je één boom bestellen. Je kan een boom kiezen voor een kleine, middelgrote of grote tuin. Bij de aangeboden soorten wordt aandacht geschonken aan inheemse bomen, vruchtdragende bomen, alsook bomen die een meerwaarde vormen voor de biodiversiteit. De selectie die we maakten, is bestand tegen de weersomstandigheden van de toekomst, denk maar aan de lange droogteperioden en de kortstondige zeer natte perioden.

De bestelperiode voor 2024 wordt binnenkort meegedeeld.

Let er bij de keuze van je boom op of de boom die jij kiest in zijn volwassen leeftijd in je tuin past! Kies een boom, aangepast aan de grootte van je tuin. Als de boom volwassen is, moet de kroon voldoende ruimte hebben. Is dit niet het geval, dan moet de boom onnodig gesnoeid worden om hem binnen de perken te houden. Zonde van het geld en de tijd!

Hier vind je meer info over de voorwaarden van de actie ‘Riemst Boomt!’.

Afhaaldag klimaatbomen

Je kan je bestelde klimaatboom afhalen in het najaar. De exacte datum en het ophaaladres worden tijdig meegedeeld.

Laat je bevestigingsmail zien. Hierin staat de unieke code waarmee je je boom kan afhalen. Indien u niet aanwezig kan zijn, vraag aan iemand anders om de boom met uw bevestigingsmail op te halen.

Bij ophaling zijn de bomen max. 250 cm groot. De bomen worden in pot of met blote wortel aangeboden.

Neem een afdekzeil mee zodat je de wortels van de boom kan beschermen tegen uitdrogen. Een uitgedroogde wortel is een dode boom!

Hier vind je meer info over hoe je een klimaatboom plant.