Standplaatsvergunning

Wil je in onze gemeente aan ambulante handel doen? Vraag dan een standplaatsvergunning aan bij het gemeentebestuur.

Om een standplaatsvergunning te kunnen bekomen dien je een aanvraag voor een standplaatsvergunning in te dienen bij het gemeentebestuur.

Zowel om op een marktlocatie, een andere locatie op het openbaar domein alsook op privéterrein uit te baten in de gemeente Riemst dien je over een standplaatsvergunning te beschikken.

Wens je een aanvraag in te dienen? Vermeld dan in je aanvraag de gewenste uitbatingsdagen, de tijdstippen en locatie(-s) wanneer de kraam uitgebaat zal worden.

Bij je aanvraag dienen volgende documenten bijgevoegd te worden alvorens je aanvraag volledig is:

 • kopie identiteitskaart
 • uittreksel uit het strafregister (van alle uitbaters)
 • kopie leurkaart
 • bewijs van verzekering (brand, burgerlijke aansprakelijkheid en voertuig)
 • oprichtingsakte vennootschap (ondernemingsnummer bij natuurlijk persoon)
 • keuringsbewijs van voertuig en kraam. 
 • keuringsattest elektriciteitsinstallatie kraam (indien van toepassing): Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme. Dit verslag mag niet ouder zijn dan 5 jaar.
 • keuringsattesten gasinstallatie (indien van toepassing): Dit verslag moet zijn opgesteld door een erkend organisme en mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • keuringsattest brandblusser type ABC-6kg: Dit attest mag niet ouder zijn dan 1 jaar.
 • kopie van de vereiste gezondheidsdocumenten (FAVV) 
 • plannetje van de plaatsing van de kraam
 • een schriftelijke goedkeuring van de eigenaars van het terrein indien er van op privé uitgebaat wordt. Een overeenkomst die door beide partijen getekend is.

Na het indienen van je aanvraag zal je kraam ook gecontroleerd worden door de gemeentelijke preventieambtenaar. 

Je aanvraag dien je 1 maand op voorhand in, gezien de verwerkingstermijn van een standplaatsvergunning 30 dagen bedraagt. Belangrijk om te weten is dat een aanvraag enkel behandeld wordt indien deze volledig ingediend is.

Aan je aanvraag zijn verder geen kosten verbonden. Het formulier om een aanvraag in te dienen kan je hieronder terugvinden.

Meer info