Bezorgd over het Coronavirus?

Bekijk hier alle actuele informatie: https://www.info-coronavirus.be/nl/ @be_gezondheid0800 14 689

Aangifte adreswijziging

Vind alle details over dit formulier op Aangifte van een adreswijziging

00.00.00-000.00
Opgelet: je moet effectief verhuisd zijn, alvorens je deze aangifte doet. Vul hier dus geen toekomstige datum in.
Vorig adres
Nieuw adres
Namen en geboortedatum van de personen die mee verhuizen
NaamGeboortedatum
De wijkagent komt niet op afspraak. Gelieve zo ruim mogelijk aan te geven wanneer de wijkagent kan langskomen voor een woonstcontrole (bv. ’s namiddags, vanaf 18u, wel of niet in het weekend,...)
De persoonsgegevens die wij via dit formulier verzamelen, gebruikt gemeente Riemst enkel in het kader van het up-to-date heden van bevolkings- en rijksregister alsook voor de uitvoering van werkzaamheden eigen aan het gemeentebestuur Riemst. Als verantwoordelijke voor de verwerking neemt gemeente Riemst de nodige maatregelen voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer info hierover is terug te vinden op https://www.riemst.be/nl/privacy. Voor het uitvoeren van je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals wijzigen of schrappen van gegevens kan u op elk moment contact met de gemeente Riemst opnemen via dpo@riemst.be.”