Aanmelden als student - Registration as a student

Bewijs van inschrijving aan de Hoge School of Universiteit of studentenkaart met vermelding van het schooljaar (géén Openbaar Vervoerkaart)
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf doc.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
Bestanden moeten kleiner zijn dan 2 MB.
Toegestane bestandstypen: gif jpg jpeg png pdf.
De persoonsgegevens die wij via dit formulier verzamelen, gebruikt gemeente Riemst enkel in het kader van het up-to-date heden van bevolkings- en rijksregister alsook voor de uitvoering van werkzaamheden eigen aan het gemeentebestuur Riemst. Als verantwoordelijke voor de verwerking neemt gemeente Riemst de nodige maatregelen voor de verwerking van deze gegevens in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Meer info hierover is terug te vinden op https://www.riemst.be/nl/privacy. Voor het uitvoeren van je rechten met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens zoals wijzigen of schrappen van gegevens kan u op elk moment contact met de gemeente Riemst opnemen via dpo@riemst.be.”