Nominatie cultuurprijs aanvraagformulier

Adresgegevens
Naam en adresgegevens van de persoon, groep of vereniging die wordt genomineerd.
Adresgegevens persoon
Naam, adres en contactgegevens van de persoon die nomineert:
Uitgebreide motivatie van de nominatie.