Volksspelen aanvraagformulier

Activiteit
Datum waarop het materiaal wordt opgepikt.
Datum dat het materiaal wordt teruggebracht.
Bijvoorbeeld wijkfeest, jeugdbeweging, ...
Verantwoordelijke aanvrager