Wedstrijdreglement ‘Mijn hart klopt voor Riemst’ (2021)

1. Inleiding

De wedstrijd ‘mijnhartkloptvoorriemst’ is een initiatief van het gemeentebestuur van Riemst (hierna GBR te noemen), Maastrichtersteenweg 2b, 3770 Riemst.

2. Wie kan deelnemen?

2.1. Alle natuurlijke personen mogen deelnemen aan de wedstrijd. Medewerkers van het gemeentebestuur van Riemst en hun directe familieleden tot in de tweede graad zijn uitgesloten van deelname aan de wedstrijd.

2.2. Minderjarigen mogen evenwel slechts deelnemen aan een wedstrijd, als zij de uitdrukkelijke toestemming hebben van één van hun ouders of voogd. Als een minderjarige deelneemt aan een wedstrijd gaat GBR ervan uit dat hij/zij toestemming heeft van zijn/haar ouders/voogd. Als de minderjarige deze toestemming niet kan voorleggen, kan hem of haar op elk ogenblik verdere deelname aan de wedstrijd worden ontzegd, dan wel zijn recht op een prijs worden ontzegd.

2.3. GBR behoudt te allen tijde het recht om te controleren of de deelnemers in aanmerking komen voor deelname en om hun identiteit te controleren. Deelname aan deze wedstrijd is gratis. Wie deelneemt aan de wedstrijd verklaart zich akkoord met de voorwaarden van het wedstrijdreglement. De bekendmaking van het wedstrijdreglement gebeurt op de website www.mijnhartkloptvoorriemst.be

3. Looptijd wedstrijd

De wedstrijd loopt 4 weken, van 15 mei 2021 t.e.m. 12 juni 2021. Elke week verschijnt er op zaterdag om 10u een nieuwe locatie online op www.mijnhartkloptvoorriemst.be. Op dit tijdstip wordt ook het startbeeld via de Facebook- en Instagrampagina van de gemeente Riemst gedeeld. In de loop van de week (t.e.m. de volgende zaterdag) wordt de foto duidelijker (verschuift het hart over de foto) en kunnen mensen de locatie van de foto raden. Van het moment van verschijnen op de Facebookpagina (www.facebook.com/gemeenteriemst) en Instagrampagina (www.instagram.com/gemeenteriemst) kunnen deelnemers meedoen tot uiterlijk de volgende zaterdag om 09.59u. Diegene die het eerst op de locatie aankomt en het verstopte item vindt, kan het item meenemen. Het item kan tijdens de openingsuren van het gemeentehuis ingeruild worden voor een cadeaubon van de gemeente Riemst t.w.v. 20 euro en een leuk Riemstse gadget.

4. Hoe deelnemen?

Meedoen kan door het als eerste vinden van het verstopte item en het binnenbrengen bij de balie van het gemeentehuis. Inzendingen via e-mail of andere kanalen tellen niet mee. Indien niet aan alle voorwaarden van het reglement is voldaan of in geval van misbruiken, misleiding, bedrog of kwade trouw, behoudt de organisator zich het recht voor een deelnemer uit te sluiten van de wedstrijd.

5. Persoonsgegevens

Gemeente Riemst vindt het belangrijk om zorgvuldig met je persoonsgegevens om te gaan conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG/GDPR). Dit betekent dat we discreet omspringen met je gegevens, controleren of ze volledig en correct zijn en instaan voor de beveiliging ervan. Gegevens ingevuld via het formulier gebruiken we enkel om de maker van de foto aan te duiden in de gallery. We geven je gegevens niet door aan andere partijen.

6. Winnaar en prijs

6.1. Per foto is er is slechts één winnaar en dat is de deelnemer die het snelste de juiste locatie weet te raden, het item kan vinden en deze vervolgens binnenbrengt bij de balie van het gemeentehuis. In totaal zijn er dus 4 weekwinnaars.

6.3. De prijs die gewonnen wordt is persoonsgebonden en kan niet worden overgedragen aan iemand anders. De prijs kan niet worden geruild of in geld worden omgezet. GBR kan op elk ogenblik om productionele of inhoudelijke redenen, een prijs wijzigen.

7. Aansprakelijkheid

7.1. GBR is niet verantwoordelijk voor het niet kunnen bezorgen van een prijs wanneer de deelnemer niet zelf zijn cadeau komt ophalen voor 31 juli 2021.

7.2. Indien de prijs niet wordt opgehaald binnen de voorziene periode vervalt de prijs.

7.3. Indien GBR genoodzaakt is de wedstrijd uit te stellen, in te korten of in te trekken, het wedstrijdreglement te wijzigen of de wedstrijdformule aan te passen, kan GBR hiervoor op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld.