Vergoeding beheersovereenkomsten

Om de water- en erosieoverlast in de woonkernen te verminderen sluit de gemeente, i.s.m. de erosiecoördinator Karel Vandaele, tezamen met landbouwers beheerovereenkomsten af.

 

Via deze beheerovereenkomsten kunnen er water- en erosiebeperkende maatregelen aangelegd worden ten velde. Deze maatregelen hebben een sterke water- en erosiebeperkende functie waardoor zowel de landbouwers alsook de inwoners bespaard blijven van deze overlast. 

Naast het beperken van de water en modderoverlast in de dorpskernen hebben de landbouwers via deze maatregelen een grondvang op het eigen perceel waardoor de kostbare teelaarde niet meer van hun eigen perceel kan afvloeien!  

Alle maatregelen (dammen) die de gemeente realiseert beschikken over een knijpleiding waardoor er een gegarandeerde afwatering is van de tijdelijke overstromingszone.

Ben je als landbouwer geïnteresseerd om maatregelen te nemen om op je eigen percelen aan erosie- en/of waterbeheersing te doen? Neem dan zeker contact op met onze dienst Landbouw. 

Voor de vergoedingen die gekoppeld zijn aan het uitvoeren van dergelijke maatregelen kan je op deze pagina een sjabloonovereenkomst terugvinden.

Maak een afspraak