Vergoeding beheersovereenkomsten

De gemeente kent binnen de perken van de jaarlijks voorziene middelen op de begroting een bijkomende vergoeding toe bovenop de beheersvergoeding toegekend door het Vlaamse Gewest.

Het betreft overeenkomsten in het kader van het natuurvriendelijk beheer van het landbouwbedrijf zoals beheersovereenkomsten voor weidevogelbeheer, perceelsrandenbeheer, aanleg en onderhoud van kleine landschapselementen, botanisch beheer en erosiebestrijding.

Ben je als landbouwer geïnteresseerd om maatregelen te nemen om op je eigen percelen aan erosie- en/of waterbeheersing te doen? Neem dan zeker contact op met onze dienst Landbouw en Platteland. Voor de vergoedingen die gekoppeld zijn aan het uitvoeren van dergelijke maatregelen kan je op deze pagina een sjabloonovereenkomst terugvinden.