Middenstand

De gemeente Riemst ondersteunt de lokale handelaars en ondernemers, niet alleen via de Lokale Economische Middenstandsraad, maar ook via verschillende projecten en initiatieven zoals de Cadeaubon Riemst of het Buurtwinkelproject.

Opgelet: herijking weegtoestellen

Handelaars / ondernemingen (slagers, bakkers, apothekers,….)  die in hun zaak/bedrijf gebruik maken van weegtoestellen en weegbruggen moeten in heel wat gevallen dit toestel laten herijken. Deze herijking moet gebeuren door een erkende keuringsinstelling die het toestel dat voorzien is van een groen vignet met jaartal of een CE- markering op het ijkplaatje van het toestel controleert. Iedereen moet voorzien zijn van een wettig weegtoestel. De ijkingen gebeuren om de 4 jaar.

De naleving van de regelgeving gebeurt door de FOD Economie, dienst Metrologie. Er worden ook controles uitgevoerd bij de handelaars. Wil je dus in regel zijn, controleer je best of jouw weegtoestel is geijkt.  

Voor meer informatie kan je steeds terecht op de website van de FOD Economie , dienst Metrologie (www.economie.fgov.be) . Indien je een erkende keuringsinstelling zoekt kan je terecht bij de dienst Lokale Economie - tel. 012 44 03 34. 

Afspraak voor inleveren cadeaubonnen