Hinder bij wegenwerken

Ondervindt jouw zaak hinder van openbare werken in onze gemeente? Dan kan je een hinderpremie of sluitingspremie aanvragen bij Vlaio

Hinderpremie & Sluitingspremie

Hinderpremie

Hinder door werken voor jouw deur? Als je in aanmerking komt voor een hinderpremie, ontvang je van Vlaio een brief. Geen brief ontvangen?

De hinderpremie biedt wat financiële ademruimte aan kleine ondernemingen om vindingrijk te werk te gaan bij werken voor hun deur. Zo kan je je klanten informeren en blijven bedienen tijdens deze periode.

De nieuwe hinderpremie vervangt de Rentetoelage en Inkomenscompensatievergoeding en geldt niet voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017.

Voor wie
Zelfstandigen & kleine ondernemingen met maximum 9 werknemers

Voor wat
werkkapitaal om creatief uw klanten op te vangen bij wegenwerken voor de deur

Subsidie
hinderpremie van € 2000/ sluitingspremie van € 80 per sluitingsdag (na sluiting van minstens 21 dagen)

 

Sluitingspremie

Je ondervindt ernstige hinder door werken waardoor je moet sluiten?

Hiervoor moet je je zaak minstens 21 opeenvolgende kalenderdagen sluiten. Deze premie die kan volgen op een hinderpremie loopt vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting en vraag je aan in blokken van maximaal 30 kalenderdagen.

Ook een beperkt aantal vrije beroepen en diensten die niet buiten de praktijkmuren of fysieke grenzen van de vestiging te organiseren zijn, kunnen een sluitingspremie aanvragen die in deze specifieke gevallen niet volgt op een hinderpremie.

Ook deze aanvraag van de sluitingspremie gebeurt online via onze webapplicatie. De aanvraag moet uiterlijk op de startdatum van de sluiting van de getroffen vestiging worden ingediend.

Wat?

De sluitingspremie ondersteunt kleine ondernemers die omwille van ernstige hinder door werken hun activiteiten tijdelijk dienen stop te zetten, waardoor het voortbestaan van hun zaak in het gedrang komt.

Voorwaarden

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie is er voor kleine ondernemingen en richt zich voornamelijk op de detail­handel (‘winkeliers’), de horeca en diensten waarbij ter plaatse een persoonlijk en direct klantencontact is. Andere voorwaarden zijn:

  • Maximum 9 werknemers in dienst
  • Vaste openingsuren
  • Ernstige hinder door wegenwerken:
    • de rijbaan wordt geheel of gedeeltelijk afgesloten;
    • de werken hebben een oppervlakte van meer dan 50 m2;
    • de werken duren minstens 30 opeenvolgende dagen.

Dit zijn de basisvoorwaarden voor de hinderpremie rond aanvaardbare activiteit, openingstijden en ernstige hinder. Deze gelden ook voor het toekennen van de sluitingspremie.

Bedrag

De sluitingspremie die kan volgen op een hinderpremie bedraagt 80 euro per sluitingsdag en krijg je vanaf de 22ste kalenderdag van de sluiting.

De sluitingspremie kan per onderneming maximaal voor de duur van de hinderperiode worden toegekend. De sluitingsperiode is een aaneensluitende periode van sluitingsdagen. Er kunnen binnen de hinderperiode verschillende sluitingsperiodes zijn die niet op elkaar aansluiten. Je kan deze in blokken van maximaal 30 kalenderdagen aanvragen. Als je langer gesloten blijft, kan je dus meerdere sluitingspremies aanvragen.

Wanneer de getroffen vestiging op weekbasis minder dan 5 dagen open is, kan de sluitingspremie alleen worden toegekend voor de sluitingsdagen waarop de vestiging in normale omstandigheden open zou zijn. In dergelijk geval kan de sluitingspremie dus niet voor alle dagen van de opgegeven sluitingsperiode worden toegekend.

 

Meer info