Bewijs van leven

Wat

Het bewijs van leven is een document waarmee u kunt aantonen dat u nog in leven bent.

Dit document wordt u soms gevraagd door pensioendiensten, verzekeringsinstellingen, ziekenfondsen, financiële instellingen, openbare besturen, een notaris, een advocaat, de rechtbank, de ambassade of het consulaat. Zo hoeft u zich bij deze personen of instellingen niet persoonlijk aan te bieden om aan te tonen dat u nog leeft.

Procedure

Naargelang je situatie kun je het bewijs van leven aanvragen aan:

  • de dienst Burgerzaken van je gemeente
  • de ambassade of het consulaat van het land waar je verblijft.

Het bewijs mag ook worden aangevraagd door een wettelijke vertegenwoordiger (ouder of voogd) of een gevolmachtigde.
Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart, dan kun je het levensbewijs ook raadplegen, downloaden en afdrukken via 'Mijn Dossier', de online toepassing van het Rijksregister.
Je kan ook het e-loket gebruiken. Je krijgt de keuze om het bewijs meteen digitaal aan te vragen en af te drukken met je (Belgische) eID en pincode (eID-kaartlezer nodig) of je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen behandeld en het attest van leven wordt via de post verstuurd.

Wat meebrengen

Je neemt jouw identiteitskaart mee.

Bij een volmacht moet de volmachthouder het volgende meebrengen:

de volmacht van de aanvrager
de identiteitskaart van de aanvrager
de eigen identiteitskaart.

Bedrag

Gratis