Bewijs van woonst

Wat

Inhoud

Een bewijs van woonst (of attest van inschrijving) bevestigt dat een inwoner ingeschreven is op zijn adres in de gemeente.

Het bewijs bevat een aantal persoonlijke gegevens zoals:

  • naam en voornamen
  • plaats en datum van geboorte
  • adres
  • burgerlijke staat
  • de datum sinds wanneer u op het adres woont.

Je kunt ook een bewijs van woonst aanvragen met de historiek van uw vorige adressen.

Procedure

Je kunt het attest aanvragen:
- aan het loket van de dienst Burgerzaken
- online met uw elektronische identiteitskaart (eID):
             - bij het e-loket van uw gemeente
             - bij het Rijksregister ('Mijn Dossier').

Wie kan het attest aanvragen?
jezelf
een derde persoon die in het bezit is van een aanvraag opgesteld door een advocaat, een vrederechter, een juridische dienst,...
een derde persoon op voorwaarde dat die in het bezit is van een volmacht en de identiteitskaart (of kopie ervan) van de aanvrager.

Wat meebrengen

je eigen identiteitskaart of verblijfsvergunning
als je het attest voor iemand anders aanvraagt: een volmacht van de betrokkene en een kopie van zijn of haar identiteitskaart

Bedrag

Gratis