Eensluidend verklaarde kopie

Wat

Een voor eensluidend verklaarde kopie is een kopie van een origineel document dat door het gemeentebestuur gecontroleerd wordt op de echtheid. De ambtenaar kijkt na of de kopie identiek hetzelfde is als het origineel en plaatst er een stempel op. Daardoor krijgt de kopie dezelfde bewijskracht als het oorspronkelijke document.

Wat meebrengen

Het originele document, wij maken zelf de kopie.

Bedrag

Gratis

Uitzonderingen

Federale openbare diensten en overheidsbedrijven mogen je geen voor eensluidende verklaarde kopie meer vragen van een document. Voor de federale overheid betekent dit in de brede zin van het woord: de Federale Overheidsdiensten en de federale parastatalen zoals de RSZ, RIZIV en RVA en ook de federale overheidsbedrijven zoals de NMBS, bpost en Belgacom.

Afschriften van authentieke akten (notaris, burgerlijke stand, arresten en vonnissen van rechtbanken) mogen we niet eensluidend verklaren. Deze afschriften kan je aanvragen bij de houder van de authentieke akten.

Een kopie van een identiteitsdocument laten eensluidend verklaren kan enkel als dit wettelijk is voorgeschreven, bijvoorbeeld bij een aanvraag tot naturalisatie.

Maak een afspraak