Mijn dossier

Via de website www.mijndossier.rrn.fgov.be kun je als burger met behulp van jouw elektronische identiteitskaart je gegevens in het Rijksregister raadplegen, zien wie de gegevens geraadpleegd heeft gedurende de voorbije 6 maanden en een aantal volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister afhalen (vb. attest van gezinssamenstelling, …).

Deze documenten hebben dezelfde wettelijke waarde als het document dat je bij het gemeentediensten kan afhalen of aanvragen via het e-loket. Je hoeft dan niet langer naar het gemeentehuis. Dit bespaart je heel wat tijd en een verplaatsing.