Uittreksel uit het strafregister

Wat

Het uittreksel uit het strafregister is een officieel document waarin de eventuele strafrechtelijke veroordelingen die op naam van de betrokkene staan, vermeld worden. Het uittreksel vermeldt de effectief uitgesproken vonnissen die opgetekend staan in het strafregister van de betrokkene. Een lijst van die veroordelingen wordt bij het getuigschrift gevoegd.

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere 'getuigschrift van goed zedelijk gedrag'.

Er zijn drie modellen:

Model 1 (art. 595) is het standaardgetuigschrift dat je kunt aanvragen voor allerlei doeleinden. Openbare besturen, particulieren en privé-instellingen kunnen je een uittreksel uit het strafregister vragen wanneer je een activiteit uitoefent waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden niet gereglementeerd zijn.

Model 2 (art. 596.2) is het zogenaamde 'minderjarigenmodel', nodig voor specifieke activiteiten met contacten met kinderen en jongeren, zoals opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen.

Model 3 (art. 596.1) is het getuigschrift voor activiteiten waarvan de toegangs- of uitoefeningsvoorwaarden in een wet of een verordening bepaald werden (bv. veiligheidsberoepen, vervoer van personen of goederen, fiscale beroepen).

Meer informatie over het strafregister, het uittreksel, de uitwissing van een strafvermelding en het eerherstel vind je op de website van de FOD Justitie.

Procedure

Als particulier vraag je het uittreksel, ongeacht voor het gebruik in België of buitenland bestemd is, aan in de gemeente waar je ingeschreven bent in het bevolkingsregister. Neem jouw identiteitskaart mee.

Het is belangrijk dat je ook de reden vermeldt waarom je het document aanvraagt zodat de ambtenaar het correcte model kan afleveren.

Er zijn wel enkele uitzonderingen. Je moet het uittreksel aanvragen bij de dienst Centraal Strafregister van de Federale overheidsdienst Justitie:

 • als je niet meer ingeschreven bent in België
 • of in de hoedanigheid van rechtspersoon (zoals vennootschappen of vzw’s).

Ook gerechtelijke instanties en bestuurlijke instanties moeten het uittreksel aanvragen bij het Centraal Strafregister.

Uittreksel strafregister voor werkgever, vereniging of organisatie

Onder bepaalde voorwaarden kan een werkgever, vereniging of organisatie een uittreksel uit het strafregister vragen aan een persoon die hij wil tewerkstellen of een persoon die zich wil aansluiten bij een vereniging of organisatie.

Hiervoor gebruikt de werkgever, vereniging of organisatie het aanvraagformulier. Op dit formulier kan hij het type van uittreksel aanduiden.

Het is belangrijk dat de werkgever, vereniging of organisatie het juiste type aanduidt, aangezien elk type uittreksel slechts de informatie bevat die relevant is voor die activiteit:

 • de werkgever, vereniging, organisatie...vult het formulier in en bezorgt het aan de betrokkene;
 • de betrokkene gaat naar de gemeente (of het Centraal Strafregister als de burger geen woon- of verblijfplaats heeft in België) om het uittreksel op te vragen;
 • de gemeente vult het formulier onderaan in, dateert en ondertekent het, en levert het gevraagde uittreksel af aan de burger.

 

Aanvraag voor een andere persoon

In het gemeentehuis kun je ook een uittreksel uit het strafregister vragen voor:

 • een andere inwoner:
  • mits je een handgeschreven volmacht hebt van die burger
  • en een kopie van zijn/haar identiteitskaart
 • een overleden persoon die zijn/haar laatste adres in de gemeente had:
  • enkel als je bloedverwant bent van de overledene
 • personen die geschrapt zijn of naar het buitenland zijn afgeschreven en die hun laatste adres in de gemeente hadden.

Je kan het e-loket gebruiken voor de aanvraag. Je krijgt de keuze om het bewijs meteen digitaal aan te vragen en af te drukken met je (Belgische) eID en pincode (eID-kaartlezer nodig) of je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen behandeld en het attest van leven wordt via de post verstuurd.

Indien je persoonlijk komt gelieve er rekening mee te houden dat het uittreksel niet altijd meteen kan afgeleverd worden, twee werkdagen na de aanvraag kan je het dan ophalen of we sturen het je toe per post.