Adoptie

Procedure

De adoptiebeslissing wordt genomen door een Belgische rechtbank in het kader van een binnenlandse adoptie. Waarna de ambtenaar van de burgerlijke stand op vraag van de rechtbank hiervan een akte opmaakt en het bevolkingsregister aanpast.

Wanneer je een kind in het buitenland geadopteerd hebt laat je dit inschrijven in het bevolkingsregister van je woonplaats zodra het in België is. Zo maakt je kind officieel deel uit van jouw gezin. Je maakt best een afspraak hiervoor.
Zodra de inschrijving in orde is, kan je de geboorteakte laten overschrijven in de registers van de burgerlijke stand. Dit is geen verplichting maar zo kan je steeds in die woonplaats een afschrift van de geboorte- of adoptieakte verkrijgen.

De adoptant kan één enkele persoon of twee personen zijn. In dit tweede geval moeten de adoptanten gehuwd, wettelijk samenwonend of feitelijk samenwonend zijn sedert meer dan drie jaar. De adoptanten kunnen sinds 2006 van hetzelfde geslacht zijn.

Voor uitgebreidere informatie over adoptieprocedures:

Wat meebrengen

Voor de inschrijving in het bevolkingsregister:

  • het bewijs van registratie van de Centrale Federale Autoriteit;
  • paspoort of identiteitskaart van het kind.

Voor de overschrijving van de geboorte- en adoptieakte

  • een afschrift van de geboorteakte, gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands;
  • een uitgifte van de adoptiebeslissing, gelegaliseerd en vertaald naar het Nederlands.
  • het bewijs van registratie van de Centrale Federale Autoriteit;

Bedrag

Gratis