Geboorteaangifte

Wat

Een geboorteaangifte is de registratie van de geboorte bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van jouw kind. Dit moet bij elke geboorte gebeuren, ten laatste vijftien dagen na de bevalling.

Procedure

De aangifte gebeurt door de moeder, de vader/meemoeder of beiden samen. De vader of meemoeder kan het kind zonder de moeder aangeven:

  • als hij of zij gehuwd is met de moeder
  • als hij of zij voor de geboorte het kind erkend heeft. Als de vader of meemoeder het kind nog niet heeft erkend, dan kan dit nog tijdens de aangifte. In dat geval moeten de moeder en de vader of meemoeder samen aanwezig zijn.

Na de dag van de bevalling heb je vijftien kalenderdagen om de geboorte aan te geven. Als de vijftiende dag na de bevalling een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag is dan heb je nog tijd tot de eerstvolgende werkdag.

Je geeft jouw kind aan bij de burgelijke stand van de gemeente waar het kind geboren is. In sommige gemeenten is het ook mogelijk om de geboorteaangifte van jouw kind in de kraamkliniek te doen.

Bij de aangifte ontvang je een aantal geboortebewijzen. Verlies deze documenten niet want je kunt hiermee:

  • de kinderbijslag aanvragen 
  • je kind als persoon ten laste laten inschrijven bij jouw ziekenfonds.

Wordt het kindje in het buitenland geboren dan dien je een afschrift van de geboorteakte binnen te brengen bij de dienst Bevolking van onze gemeente.

Bijkomend wijzen we je erop dat voor niet-Belgische kinderen de wetgeving geldt van hun land voor:

  • het  bepalen van de afstamming;
  • het geven van de familienaam en voornaam aan het kind;
  • het bepalen van de nationaliteit van het kind.

Wat meebrengen

Voor de aangifte neem je volgende documenten mee:

  • jouw identiteitskaart en die van de andere ouder
  • het medisch geboorteattest
  • jouw trouwboekje als je gehuwd bent met de moeder

Indien dit jullie eerste gemeenschappelijke kindje is, slechts één ouder de aangifte doet en één van beide ouders is Belg dan moet ook een verklaring van naamkeuze voorgelegd worden!

Bedrag

Het aangeven van een geboorte is gratis.

Regelgeving

Artikel 55 en 56 van het Burgerlijk Wetboek

Automatische ouderschap en erkenning door meemoeders

Wet in voege vanaf 01/01/2015

Tot voor kort moesten meemoeders hun kindje adopteren om juridisch ouder te worden.
Vanaf 1 januari 2015 geldt dat wanneer een gehuwd lesbisch koppel een kindje krijgt, beide moeders automatisch juridisch ouder zijn van hun kind.
Bij niet-gehuwde koppels kan de niet biologische moeder of meemoeder haar kind erkennen bij de burgerlijke stand. Net zoals bij heterokoppels dus.

De wet voorziet ook een overgangsmaatregel voor kinderen die geboren zijn voor 1 januari 2015. Kinderen die nog geen twee juridische ouders hebben en nog niet door hun meemoeder geadopteerd zijn, kunnen dan gewoon via de burgerlijke stand erkend worden. Let wel, ook gehuwde meemoeders moeten in dit geval via de burgerlijke stand gaan.

Indien je reeds een adoptieprocedure gestart bent overweeg je best even of je de procedure verder zet of nog even wacht op de uitvoering van de wet. Je neemt hiervoor best contact op met Kind&Gezin.