Geboorteakte

Wat

De geboorteakte wordt opgemaakt na de aangifte van de geboorte en ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de geboorteplaats. In een geboorteakte vindt u alle gegevens over de geboorte van een persoon.

Een uittreksel van een geboorteakte is een verkorte versie van de aktetekst die enkel de hoogstnoodzakelijke gegevens bevat zoals naam, voornamen, plaats en datum van geboorte.

Een afschrift is een letterlijke kopie van de akte.

Een uittreksel internationaal (7-talig): dit document kan gebruikt worden in het buitenland. Sommige landen vragen evenwel een afschrift. In dat geval moet u de volledige huwelijksakte laten vertalen.

Procedure

Je kan bij je gemeente van inschrijving een afschrift of uittreksel aanvragen.

Bedrag

Gratis