Echtscheiding

Wat

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.

De echtscheiding heeft gevolg ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep in kracht van gewijsde is gegaan en ten aanzien van de goederen vanaf het P.V. opgemaakt ter vervanging van artikel 1292 G.W.

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand en heeft vanaf de datum van overschrijving gevolgen ten aanzien van derden.

Heb je een uittreksel of afschrift nodig van je echtscheidingsakte dan kan je dit online opvragen via ons e-loket.