Echtscheiding

Wat

Bij een echtscheiding wordt er een einde gemaakt aan het huwelijk.

De echtscheiding heeft gevolg ten aanzien van de persoon van de echtgenoten vanaf het ogenblik dat de uitspraak van het vonnis van de rechtbank of het arrest van het Hof van Beroep in kracht van gewijsde is gegaan en ten aanzien van de goederen vanaf het P.V. opgemaakt ter vervanging van artikel 1292 G.W.

Het beschikkend gedeelte van het vonnis wordt overgeschreven in de registers van de burgerlijke stand van de gemeente waar het huwelijk voltrokken werd. Het vonnis wordt door de griffier van de rechtbank of de griffier van het Hof van Beroep rechtstreeks aan de ambtenaar van de burgerlijke stand gezonden.
Vanaf de datum van overschrijving heeft de echtscheiding gevolgen ten aanzien van derden.

Indien het huwelijk voltrokken was in het buitenland is de ambtenaar van de burgerlijke stand van Brussel bevoegd om de overschrijving te doen.

Heb je een uittreksel of afschrift nodig van je echtscheidingsakte dan kan je dit via het contactformulier opvragen en kijk zeker eens bij akten en attesten.