Wettelijke samenwoonst

Wat

Twee personen die samenwonen en een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van hun gemeente, zijn wettelijk samenwonend. De registratie geeft een zekere juridische bescherming op het gebied van eigendom van goederen, de gezinswoning en verdeling van de gezinslasten.

Voorwaarden

Je kunt wettelijk samenwonen met iemand als je een woning met hem of haar deelt. Dat geldt niet alleen voor heteroseksuele of homoseksuele partners. Je kunt ook wettelijk samenwonen met familieleden zoals een broer, een zus, een ouder of een kind of met iemand anders waarmee je geen seksuele relatie hebt.

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • juridisch bekwaam bent om een contract te sluiten
  • niet gehuwd bent
  • niet wettelijk samenwoont met iemand anders.

Je kunt alleen een verklaring van wettelijk samenwonen tekenen als je:

  • Op hetzelfde adres ingeschreven bent.

Procedure

Je legt samen met uw partner of huisgenoot de verklaring van wettelijke samenwoonst af bij de ambtenaar van de burgerlijke stand.

De wettelijke samenwoning kan worden beëindigd op volgende manieren:

  • in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden
  • eenzijdig door een van de samenwonenden via een schriftelijke verklaring die afgegeven wordt op de dienst Burgerlijke Stand van de gemeente
  • door het huwelijk
  • door het overlijden van een van de partners

Wat meebrengen

  • de identiteitskaarten van beide samenwonenden.

Bedrag

Het afleggen van de verklaring wettelijk samenwonen en het gezamelijk stopzetten van de wettelijke samenwoonst is gratis. Het eenzijdig beëindigen van een wettelijke samenwoonst gebeurt door een deurwaarder en hiervoor wordt een bedrag van € 220 aan het loket betaald waarna als de factuur van de gerechtsdeurwaarder ons bereikt het verschil wordt terugbetaald aan de aanvrager. Deze kosten worden dus betaald door diegene die de wettelijke samenwoonst wil stopzetten.

Regelgeving

artikelen 1475 tot 1479 van het Burgerlijk Wetboek