Bewijs van de Belgische nationaliteit

Wat

Een bewijs van nationaliteit is een document dat officieel bevestigt dat je Belg bent.

Dat bewijs wordt meestal gevraagd wanneer je een activiteit wilt uitoefenen waarvoor het bezit van de Belgische nationaliteit door de wet is vereist.

Voorwaarden

Je hebt de Belgische nationaliteit.
Je bent ingeschreven in de bevolkingsregisters van de gemeente.

Procedure

Je kunt het bewijs van nationaliteit opvragen bij jouw gemeente.

Als je beschikt over een elektronische identiteitskaart (eID), kun je het document ook raadplegen, downloaden en afdrukken op 'Mijn dossier', de online toepassing van het Rijksregister of je kan het e-loket gebruiken. Je krijgt de keuze om het bewijs meteen digitaal aan te vragen en af te drukken met je (Belgische) eID en pincode (eID-kaartlezer nodig) of je aanvraag wordt binnen 3 werkdagen behandeld en het attest van nationaliteit wordt via de post verstuurd.

Uitzondering: Niet-Belgen richten hun aanvraag voor de aflevering van een bewijs van nationaliteit tot hun eigen nationale overheid of tot de ambassade of het consulaat van het land van herkomst in België.

Wat meebrengen

  • identiteitskaart

Bedrag

Gratis