Elektronische identiteitskaart (eID)

Wat

Met een Belgische identiteitskaart kunt u aantonen dat u ingeschreven bent in het bevolkingsregister van België en kunt u in het buitenland uw nationaliteit en identiteit bewijzen.

In de eID zit een microchip gebouwd waarmee u:

 • uw identiteit online kunt bevestigen
 • documenten elektronisch kunt ondertekenen.

Sinds 1 maart 2014 is de geldigheidsduur van een eID 10 jaar (oudere kaarten blijven nog 5 jaar geldig). U vindt de geldigheidsduur aan de voorzijde van uw kaart.

Uitzondering is de eID voor jongeren van 12 tot 18 jaar, die maar 6 jaar geldig is. De eID voor personen vanaf 75 jaar is 30 jaar geldig, maar het certificaat voor de elektronische handtekening moet wel om de 10 jaar vernieuwd worden.

  Na de aanvraag van uw eID krijgt u een brief met een pincode en een pukcode toegestuurd op uw domicilieadres.

  • U hebt uw pincode nodig elke keer u uw eID wilt gebruiken
  • U hebt uw pukcode nodig om uw pincode de eerste keer in te stellen of als u uw pincode niet meer weet, wilt wijzigen of deblokkeren.

  Voorwaarden

  Op de leeftijd van 12 jaar krijgt elke Belg automatisch een identiteitskaart. Kinderen die 12 jaar worden en nog een geldig Kids-ID hebben, ontvangen pas automatisch een eID op het moment dat hun kids-ID vervalt, ten laatste op de leeftijd van 14 jaar en 9 maanden.

  Vanaf 15 jaar bent je ook verplicht om jouw identiteitskaart altijd bij je te hebben.

  De pasfoto die je meebrengt moet voldoen aan de normen opgelegd door de International Civil Aviation Organization (I.C.A.O). Het is belangrijk dat jouw gezicht goed zichtbaar is. Je moet recht in de lens kijken met een neutrale gezichtsuitdrukking (mond gesloten, geen glimlach).

  Procedure

  Vanaf de leeftijd van 12 jaar ontvang je, van de gemeente waar je woont, automatisch een oproepingskaart om jouw eID bij de Dienst burgerzaken van jouw gemeente aan te vragen.

  Ook als de geldigheidsperiode van jouw eID verloopt, ontvang je automatisch een oproepingskaart, om een nieuwe eID aan te vragen.

  In een aantal gevallen kun je ook op eigen initiatief een eID aanvragen bij jouw gemeente:

  • als jouw eID verloren, gestolen of beschadigd is
  • als jouw pasfoto niet meer gelijkend is
  • als je van naam of geslacht verandert
  • bij een inschrijving na verblijf in het buitenland of ambtelijke schrapping
  • als je een kaart aanvraagt in een andere landstaal.

  Je gaat vervolgens met jouw oproepingskaart, een recente pasfoto en jouw huidige identiteitskaart naar jouw gemeente. 3 tot 4 weken later, krijg je per brief bericht dat jouw eID klaar ligt.

  Om de 'elektronische handtekening' te kunnen gebruiken, ontvang je in de brief ook een pincode en een pukcode. Neem deze brief met de codes mee naar het gemeentehuis als je jouw eID afhaalt. Jouw pincode kan je bij de afhaling nog wijzigen als je dat wenst (minimum 4, maximum 12 cijfers).

  Let op: Als Belg ben je altijd verantwoordelijk om jouw eigen identiteitsdocumenten te beheren. Hou daarom zelf de vervaldatum in het oog. Het is altijd mogelijk dat jouw oproepingskaart voor een nieuwe eID verloren is gegaan. Heb je 3 weken voor de vervaldatum van jouw eID nog geen oproepingskaart ontvangen? Vraag dan meteen zelf bij jouw gemeente een nieuwe eID aan.

  De tarieven voor een eID verschillen van gemeente tot gemeente.

  In dringende gevallen kun je een spoedprocedure aanvragen met levering binnen 1 of 2 dagen. Let op: hiervoor betaal je wel een hogere kostprijs.

  Neem voor meer info contact op met uw gemeente.

  Heb je je identiteitskaart in spoed aangevraagd, dan komen de pin/pukcodes toe bij de gemeente. Je wordt telefonisch verwittigd zodra de identiteitskaart en de codes zijn toegekomen.

  Heb je na 3 weken nog steeds geen witte enveloppe met pin/pukcode ontvangen of ben je de codes kwijt vooraleer je de nieuwe identiteitskaart hebt opgehaald? Vraag dan nieuwe pin- en pukcodes aan.

  Wat meebrengen

  Bij de aanvraag van jouw eID breng je volgende zaken mee:
  - jouw oproepingskaart
  - een recente pasfoto die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's, vermeld op de oproepingskaart
  - jouw huidige identiteitskaart of het vervangingsattest van de politie (bij verlies of diefstal).

  Bij het afhalen van uw eID:
  - jouw oude identiteitskaart
  - de brief die je thuis kreeg met de vraag jouw identiteitskaart af te halen en waarop ook jouw pin- en pukcode vermeld staan.

  Bedrag

  Procedureaflevertermijnprijs tot en met 31/12/2022prijs vanaf 01/01/2023
  eID in gewone procedure3 à 4 weken€ 18€ 20
  eID in spoedprocedure met levering in de gemeente zelf1 à 2 werkdagen€ 104€ 114
  eID in spoedprocedure met centrale levering bij FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (zelf op te halen)1 à 2 werkdagen (ook beschikbaar op zaterdagvoormiddag)€ 135€ 148

   

  Uitzonderingen

  Je kan je niet zelf verplaatsen owv medische redenen

  Als je door gezondheidsproblemen niet meer zelf naar de dienst burgerzaken kan gaan, kan je een alternatieve aanvraagprocedure vragen. Neem daarvoor contact op met ons op het nummer 012/440.313.

  Wat bij verlies/diefstal van mijn eID?

  Neem zo spoedig mogelijk contact op met de helpdesk DOC STOP zodat de identiteitskaart zo snel mogelijk gemeld kan worden in de administratieve databanken en politiedatabanken, en elk misbruik van het verloren, gestolen of vernietigde document zo veel mogelijk wordt vermeden.
  Deze is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel en is bereikbaar op de volgende nummer: 02/518.21.16 – fax: 02/518.26.16 – e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.
  Daarna moet je ook nog langs bij de dienst bevolking waar je een bewijs van aangifte van verlies of vernietiging van de identiteitskaart, bijlage 12 genaamd, krijgt. Betreft het een diefstal dan ga je eerst langs bij het politiekantoor (zelfde openingstijden als het gemeentehuis). Dit attest vervangt in afwachting van de nieuwe identiteitskaart tijdelijk en binnen België je identiteitskaart. De identiteitskaart wordt bij de aangifte meteen geannuleerd en je moet dus meteen een nieuwe identiteitskaart aanvragen. Als je later de oude, verloren of gestolen, identiteitskaart toch nog terugvindt dan is deze waardeloos geworden na de aangifte van verlief/diefstal en moet deze afgegeven worden bij de dienst bevolking van je gemeente.

  Diefstal of verlies van je eID in het buitenland

  Neem zo spoedig mogelijk contact op met de helpdesk DOC STOP zodat de identiteitskaart zo snel mogelijk gemeld kan worden in de administratieve databanken en politiedatabanken, en elk misbruik van het verloren, gestolen of vernietigde document zo veel mogelijk wordt vermeden.
  Deze is 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 operationeel en is bereikbaar op de volgende nummer: +800 2123 2123 (in het buitenland – in principe gratis nummer). Het plusteken moet vervangen worden door het internationale kengetal dat wordt gebruikt in het land van waar er wordt gebeld voor een internationale oproep, gewoonlijk «00»  – e-mail: helpdesk.belpic@rrn.fgov.be.

  Indien mogelijk ga je ook naar de Belgische ambassade/consulaat van het land waar je je op dat ogenblik bevindt. Als je een identiteitsdocument nodig hebt om terug te reizen dan kunnen zij je verder helpen. De diplomatieke post brengt DocStop op de hoogte. DocStop informeert de gemeente waar je woont. De gemeente annuleert je identiteitskaart onmiddellijk en nodigt je uit om een nieuwe kaart aan te vragen. Passeer je niet langs de ambassade/consulaat passeert ga het verlief/diefstal dan ook aangeven bij de locale politie in België.

  Je hebt geen geldige eID en vertrekt op reis.

  Indien je niet beschikt over een eID (wegens verlies of diefstal) en je gaat binnen de periode van nu en 3 weken op reis, informeer dan naar de mogelijke alternatieven (spoedprocedures) bij de dienst Bevolking.

  Wat bij beschadiging van mijn eID?

  Van zodra je een defect aan de kaart vaststelt, kom je best langs bij de dienst bevolking. Met een identiteitskaart zonder chip of waarvan de chip loszit, kan je immers aan een grenscontrole de toegang tot een land geweigerd worden. Wij maken dan de kaart over naar het productiecentrum voor onderzoek.

  Wat breng je mee?

  • 1 pasfoto
  • de beschadigde kaart
  • indien mogelijk de chip die is losgekomen

  Nuttige websites